Elazığ'da 'Norşuntepe Höyüğü' Sit Alanı İlan Edildi

Alişam, Yukarı Ağası ve Aşağı Ağası Köyleri arasında bulunan tapulama harici alanda yer alan 'Norşuntepe Höyüğü' sit alanı ilan edildi.

PAYLAŞ
Elazığ'dan Bi Haber - F.Emre Karlıdağ

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Elazığ merkeze bağlı Alişam (Harampınarı), Yukarı Ağası (Elmapınarı) ve Aşağı Ağası (Kavakaltı) Köyleri arasında bulunan tapulama harici alanda yer alan "Norşuntepe Höyüğü" "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden sit alanı ilan edildi. Resmi Gazetede yayımlanan kararda; “Elazığ İli, Merkez İlçesi, Alişam (Harampınarı), Yukarı Ağası (Elmapınarı) ve Aşağı Ağası (Kavakaltı) Köyleri arasından bulunan tapulama harici alanda yer alan "Norşuntepe Höyüğü"nün I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil konusunun değerlendirilmesine ilişkin; Elazığ Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.01.2022 tarih ve 2132025 sayılı yazısı ve ekleri, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği 23.02.2022 tarih ve 2231163 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği; DSİ 19. Bölge Müdürlüğü'nün 09.03.2022 tarih ve 2096940 sayılı yazısı, Elazığ İl Özel İdaresinin 17.03.2022 tarih ve 17080 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23.02.2022 tarih ve 2231195 sayılı yazısı ile istenen kadastro bilgilerinin iletildiği, Elazığ Kadastro Müdürlüğünün 08.03.2022 tarih ve 4313337 sayılı yazısı ve eki ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23.02.2022 tarih ve 1236879 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Elazığ ili, Merkez İlçesi, Alişam (Harampınarı), Yukarı Ağası (Elmapınarı) ve Aşağı Ağası (Kavakaltı) Köyleri arasında bulunan tapulama harici alanda yer alan "Norşuntepe Höyüğü"nün 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında sınırları ekli koordinatlı haritada belirlenen şekli ile I. (Birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline ve hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, "Norşuntepe Höyüğü"nün tamamının tapulama harici alanda kaldığı ve tapulama harici alanda. kültür varlığı şerhi yapılamadığından, 13.03.2012 tarih ve 28232 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğinin" Tescil İşlemlerine ilişkin 8. Maddesinin (d ve e) bentleri gereğince, bu alanda yapılacak yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdasında Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiğine, "Norşuntepe Höyüğü'nün bulunduğu alanda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, karar verildi” denildi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN