Elazığ'ın Kurtuluş Planı Sağlık Sektörü

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban '2023 Türkiye, 2034 Elazığ' sloganıyla 10 sektörde hazırladıkları projelerinden biri olan Sağlık dosyasını Elazığ kamuoyuyla paylaştı.

PAYLAŞ
Elazığ'dan Bi Haber - R.Ertuğrul Altuntaş

Sağlık Şehri Elazığ isimli projelerini Elazığ kamuoyuyla paylaşan HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban Elazığ’ın değerlendirilmesi halinde sağlık turizmde çok önemli zenginliklere sahip olduğunu söyledi.
Hazırladıkları “Sağlık Şehri Elazığ” başlıklı projelerini şehir medyasıyla paylaşıp kamuoyunun ve yerel dinamiklerin dikkatini çekmeyi hedefleyen Başkan Çoban titizlikle hazırladıkları başlıklardan bir tanesinin de Elazığ’ın sağlık sektörü olduğunu kaydetti.
Elazığ’ın Sağlık Turizmi açısından çok önemli ve büyük potansiyellere sahip olduğunu projelerinin genel kısmında anlatan Başkan Çoban, Elazığ’ın bölgede hem güvenlik hem de bulunduğu konum itibariyle VIP hizmet verecek sağlık donanımlarına sahip olduğunu ifade etti. 
Şehrin sağlık konusu ile ilgili sahip olduğu değerleri bir bir projelerinde detaylandıran Başkan Çoban sağlık ile alakalı sadece Elazığ merkez değil bazı ilçelerdeki şifalı sular ve kaplıcalardan dolayı da ülkede önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. 
Şehrin sağlık sektörü ile alakalı envanterinin kapsamlı olduğunu ifade eden HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban Harput’taki Dabakhane tesisleri başta olmak üzere Yurtbaşı Beldesindeki Acı su ve Karakoçan İlçesindeki kaplıcalar Sağlık Turizmi açısından Elazığ’ın sahip olduğu en önemli değerlerdir dedi.
Bunların haricinde sadece Sivrice İlçesinde bulunan Hazar Gölünde kurulacak olan Basınç Odalarının bile tedavi için ilimize yurtiçi ve yurtdışından binlerce insanı çekecektir diyen Başkan Çoban bu bağlamda Türkiye’de 10’a yakın ilde bahse konu olan Basınç Odaları var. Bu Basınç Odalarının şehrimizde kurulması demek özelde Sivrice İlçemizin genelde ise Elazığ’ımızın tedavide binlerce yurtiçi ve yurtdışı misafirleri ağırlaması demektir dedi.
Basınç Odalarından Şeker’den, Tansiyona, iç hastalıklardan psikolojik terapilere kadar yaklaşık 29 hastalık türünün tedavisinin mümkün olduğunu dile getiren Başkan Çoban bu demektir ki böyle bir tesisin kurulması ilimizde VIP misafirlerin ağırlanmasıdır.
Sağlık Şehri kapsamında Elazığ’ın en büyük kazanımının Şehir Hastanesi olduğunu de ifade eden Başkan Çoban HAZARSAM olarak hazırlayıp paylaştıkları Sağlık Dosyasında şehrin sağlık altyapısına dair bilgiler de sundu.
HAZARSAM olarak hazırladıkları Sağlık Şehri Elazığ isimli dosyada Elazığ’ı sağlıkta çekim merkezi haline getirecek detaylardan, Sağlık alanında dikkat çeken zayıflıklara, Öne çıkan tehdit unsurlarından, şehrin sağlık açısından güçlü yönlerine kadar bütün detayların bulunduğunu ifade eden Başkan Çoban yapmış oldukları bu çalışmaları şehrin dinamikleri ile paylaşıp bu zenginliklerin değerlendirilmesi konusunda sorumluluk hissettiklerini söyleyerek gelin hep birlikte Elazığ’ı sağlık şehri yapalım dedi.
HAZARSAM Başkanı Prof.Dr. Bilal Çoban’nın Sağlıklı Bir Nesil Sağlıklı Bir Elâzığ İçin Öncelik Verilmesi Gereken Projelerinin detaylarına şu linkten ulaşabilirsiniz. (www.……………..)
I.    Elazığ’da Sağlık Altyapısı
Elazığ’da sağlık potansiyeli açısından, 1 adet 3. Basamak sağlık kuruluşu olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi, 1 adet 2. Basamak Elâzığ Şehir Hastanesi ve dal hastanesi olarak Elâzığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yer almaktadır. Ayrıca ilimizde 4 adet özel hastane yer almaktadır. 1. basamak sağlı hizmeti olarak Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezleri hizmet vermektedir. 
Elâzığ bulunduğu coğrafya ve çevre illerin sağlık potansiyellerini göz önüne aldığımızda, özellikle Muş, Tunceli ve Bingöl’den hasta kabul eden bir yapısı vardır. Bölge açısından önemli ama ülke açısından önem arz edecek bir sağlık potansiyeline sahip değildir. Adı geçen illerin haricinde gelen hastalar özellikle bulunduğu ildeki boş yatak doluluk oranına göre ilimize sevk edilmektedirler.
Bölge açısında değerlendirdiğimizde ise Elazığ’a gelen hastalar tam şifa ile taburcu ya da tedavi sürecini başka illerde devam ettirme kararına bakmak gerekir. Genellikle özellikli ameliyatlar ve tedavilerin ilimizde devam edilmediği görülmektedir.
Elazığ’ın kentleşme sürecine katkı yapan fonksiyonlardan biri sağlık fonksiyonudur. Bugün 18 İl’e hizmet veren Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Akliye), 1925’de kurulmuştur. Elâzığ 1967 il yıllığına göre Dünyanın ilk akıl hastanesidir. 1944 yılında da devlet hastanesi hizmete girmiştir. Bu yolla günümüzde de devam bölgesel sağlık merkezi olma niteliği oluşmuştur
Elâzığ sağlık alanında, hizmet veren Cüzzamla mücadelede önder olan tek tedavi merkezi Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi Türkiye’de kurulu iki Hastaneden birisidir (1941). Bu hastane maalesef kapatılmıştır. 
Sarahatun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Diş Hastanesi, Devlet Hastanesi, sonradan Harput Devlet Hastanesi ismini alan SSK Hastanesi, yeni kurulan Şehir Hastanesi ile birlikte maalesef kapatılmıştır. 
Elazığ’da bölgeye hitap eden devlet ve özel sektör hastanelerinin varlığı ve geliştirilme çabaları sağlık turizmi açısından itici güçtür.
Jeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde olağan dışı birikmiş olan ısının oluşturduğu bir enerji türüdür. Yenilenebilirliği ve tükenmezliği nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Biyomas, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolanması sonucu oluşan biyolojik kütle ve buna bağlı olarak organik madde kaynakları olarak tanımlanmaktadır.
Termal Turizm,Elâzığ ili hidrominaral kaynaklar yönünden zengin bir potansiyele sahip olmasına karşın konaklama ve diğer tesislerin yokluğu nedeniyle pek kullanılamamaktadır.
Mürüdü (Sarılık Çeşmesi) Suyu, Elâzığ’ın 7 km kuzeyinde ve Elazığ-Tunceli yolundan yarım kilometre mesafede yer alır. Sarılık olan kimseler bu sudan içmekte ve yıkanmaktadır. Bu su yöre halkı tarafından kullanılmaktadır.
Yurtbaşı (Hoğu) Maden Suyu, Elâzığ’ın 14 km doğusunda bulunan Hoğu köyüne 1,5 km mesafede bulunan bu maden suyu belirli bir noktadan fakat birçok delikten kaynamaktadır. Çıktığı yamacın biraz altında etrafı taşlarla örtülü bir havuzda toplanır. Daha ziyade mide ve böbrek hastalıklarına iyi gelen içmece, Yurtbaşı Belediyesi tarafından işletilmektedir. Yol ve elektrik gibi alt yapısı mevcuttur.
Perçenç Suları, Elazığ'ın 7 km güneydoğusunda, Akçakiraz Beldesi yakınında kaynamaktadır. Bu suyu halk nadiren içmekte daha çok bu suyun ıslattığı çamuru vücuda sürmektedirler.

II.    Elazığ’ı Sağlık Alanında Bir Çekim Merkezi Haline Getirecek Güçlü Yönler

1.    Elazığ’ın coğrafi konumunun avantajlı bir bölgede olması,
2.    Çevre il ve ilçelerin sağlık konusunda Elazığ’ı tercih etme gelenekleri,
3.    Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin ve Fırat Üniversitesi hastanesinin,çevre illere göre fiziki mekânlarının daha iyi olması,
4.    Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin ve Fırat Üniversitesi hastanesi kadrosunun çok güçlü olması,
5.    Tanıtım yapıldığı takdirde, ön plana çıkarılacak özel tedavi yöntemlerine sahip olması,
6.    Elazığ’ın sağlık turizmiyle uyum sağlayabilecek kültürel, tarihi ve doğal güzelliğe sahip olması,
7.    Bir üniversitenin ve üniversite hastanesinin bulunması,
8.    1038 yatak kapasitesine sahip şehir hastanesinin bulunması,
9.    Termal ve sıcak su kaynaklarının bulunması,
10.    Ağız ve diş sağlığıyla alakalı her türlü hizmeti veren Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile özel diş kliniklerinin olması,
11.    Şehrin otel ve hastane inşası için uygun fiziksel yerlere sahip olması,
12.    Elazığ’da havalimanının olması,
13.    Sağlık kurumlarının niteliği açısından ise Elazığ’daki sağlık işletmeleri hem ilde yaşayan hastalar hem de çevre illerdeki hastalar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmesi,
14.    Elazığ’daki Hastanelerin teknolojik alt yapılarının, gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek düzeyde olması,
15.    Elâzığ ili, sağlık turizmi alanında gelişime ve yeniliğe açık ciddi bir potansiyele sahip olması
16.    Şehrin çeşitli tanıtımlar ile özellikle termal turizm için gerek yerli gerekse yabancı sağlık turisti çekme potansiyelinin varlığı,
17.    Elazığ’daki hastanelerde iyi yetişmiş sağlık iş gücünün görev yapması, 
18.    Elazığ’da nitelikli sağlık çalışanlarının yetiştirilmesi,
19.    Elazığ’ın genel turizm açısından önemli bir destinasyona sahip olması,
20.    Türkiye’de ucuz sağlık hizmeti sunulmasının, Elâzığ için avantaj olması.

III.    Sağlık Alanında Dikkat Çeken Zayıflıklar

1.    Branş hastanelerinin bulunmayışı,
2.    Fırat Üniversite hastanesinin kan ışınlama gibi yeni cihaz alımı ve yeni teknoloji atağı yapamaması,
3.    Sağlık turizminin şehrimizde yeni gelişen bir sektör olması,
4.    Sağlık turizmini canlandıracak yeteri kadar planlama ve çalışmaların olmayışı,
5.    Sağlık turizminin son yıllarda gelişim gösteren alternatif bir turizm sektörü olmasına rağmen, Elazığ’daki sağlık işletmeleri ve sektör temsilcilerince yeterince ön plana çıkartılamaması,
6.    İlin sağlık turizmi kapsamında termal turizme ilişkin tanıtım azlığı,
7.    Sağlık alt yapısının yeterli düzeyde gerçekleştirilmemiş olması,
8.    Ulusal ve uluslararası platformlardaki tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yeterli olmaması,
9.    Uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilmiş (JCI Akreditasyonu) hastanenin bulunmaması, 
10.    Havalimanından her yöne uçuş yapılamaması ve uluslararası uçuşların her yöne olmaması,

IV.    Elazığ’ı Sağlık Turizmi Açısından Bir Çekim Merkezi Haline Getirecek Fırsatlar

1.    Elazığ’ın Golan Kaplıcaları, Jeotermal kaynaklar, Dabakhane gibi varlıklarının, termal tedavi için fırsat barındırması,
2.    Yasal konular aşılarak, şehir hastanesine bağlı olarak yada bağımsız yeni branş hastaneleri açılarak çevre il ve ilçelerden hatta tüm illerden hasta çekebilecek sağlık turizmini hareketlendirme potansiyeli,
3.    Sağlık turizminin Ülkemizde Devlet Politikası haline gelmiş olması,
4.    Elazığ’a gelen yerli ve yabancı turist sayısının giderek artması,
5.    Sağlık turizminin, sağlık işletmeleri içerisinde devamlı artan sağlıktarekabet gücünün önemli sayılabilecek bir adımı haline gelmiş olması, 
6.    Sağlık çalışanı ve diğer çalışanlarına iş istihdamı sağlaması,
7.    Ulaşım olanaklarındaki gelişimler ile seyahat imkânlarının kolaylığakavuşması.
8.    Coğrafi konum olarak hem ulusal hem de uluslararası sağlık turizmi açısından uygun bir il olması,
9.    Ulusal ve Uluslararası seferlere açık olan bir havaalanı bulunması,
10.    Uluslararası hastaların sahip olduğu kur değişim oranlarındaki avantajları nedeniyle Türkiye’yi daha 

V.    Öne Çıkan Tehdit Unsurları

1.    Elazığ’da sağlık sektörünün gelişmesi yönünde engel şehir hastanesinden dolayı farklı sağlık tesisi yapılamayacak olması,
2.    Elazığ’da mevcut durum itibari ile 2. basamak hastane açılmasının yasal olarak mümkün gözükmemesi,
3.    İlin birinci derece deprem bölgesi olan iller arasında yer alması,  
4.    Sağlık profesyonellerinin (özellikle doktorlar) güçlenen özel sektöre kayması,  
5.    Diyarbakır ve Erzurum gibi büyük şehirlere yakın olması,  
6.    Elâzığ ili özelinde yurt içi ve yurt dışında tanıtım faaliyetlerinin yetersiz kalması,

VI.    Sağlıklı Bir Nesil Sağlıklı Bir Elâzığ İçin Öncelik Verilmesi Gereken Projeler

1.    Günümüzde bilhassa gençlerin ve çocukların dışarıda oynanan oyunlar yerine dijital oyunları oynamayı tercih ettiğini görmekteyiz. Dijital oyunların, bireylerin işlerini aksatacak ve gerçek dünyadan koparacak seviyede oynanması ise tehlike arz etmektedir. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) oyun bağımlılığını bir hastalık olarak kabul etmiş olması da durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Dijital oyun ve ekran bağımlılıklarının çözümü konularında çağın gerektirdiği ve dünya ile rekabet edebilecek nitelikte olan bilimsel yayınlar üretebilecek bir DİJİTAL OYUN VE EKRAN BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMALARI VE TEDAVİ MERKEZİ kurulması düşünülmektedir. Bu merkezde dijital oyun ve ekran bağımlılığı konularında çalışmaları bulunan akademisyenlerin, tıp doktorlarının, psikologların, psikiyatristlerin ve PDR uzmanlarının desteği ile özellikle okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki bireylere yönelik tedavi hizmeti verilmesi, 
2.    Gerek bölgesel olarak gerekse de ülkemiz genelinde RADYOLOJİ ve IŞIN – IŞIK TEDAVİ – ONKOLOJİ alanının, Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde güçlendirilmesi,
3.    Elazığ’ın bölgesel konumundan dolayı, bölgeden ve tüm ülkeden hasta çekebilecek, Onkoloji ve göğüs hastalıkları hastanesi açılması,
4.    “Yılda 1 milyon hasta” gibi kampanya çalışmaların yapılması,
5.    Jeotermal kaynaklardan dolayı termal tedavi amaçlı, Fizik Tedavi Hastanesi kurulması,
6.    Alternatif Tıp Merkezleri kurulması,
7.    Elazığ’ın her geçen gün Güney batı, Batı ve Kuzey Batı ekseninde büyüyen ve yeni yerleşim yerleri eklenen bir il olduğu ve şehir hali hazırda nüfusunun %55 inin kentin batı yönünde bulunan yerleşim yerlerinde yaşadığı dikkate alınarak, bu bölgeye hitap edecek bir Devlet Hastanesinin kurulması,
8.    Sağlık turistlerini Elazığ’a çekebilmek adına sektörde iyi bir konuma gelmeye çalışan sağlık işletmelerinde, yabancı sağlık çalışanlarının kurumlarında çalıştırılması sağlanmalı ve buna paralel olarak kurumda çalışan sağlık çalışanlarının eğitim amaçlı yurtdışına gönderilmesi,
9.    Sağlık Kurumlarında alanlarının ünlü, tanınan profesör, doçent vb. akademik unvana sahip hekimlerin bulundurulması,
10.    İlerleyen yıllarda İl’e daha fazla sağlık turistini çekebilmek için; Sağlık turistlerinin verilerinin çok iyi tutulması, hastaların neden bu ili/kurumu tercih ettikleri, hangi hizmetlerin yeterli/yetersiz olduğu ve memnuniyet düzeyleri hakkında kapsamlı analizlerin yapılması,
11.    Hizmet sunumunda rol oynayan sağlık çalışanlarına verilen hizmet içi eğitimlerin arttırılması,
12.    Elazığ’daki sağlık işletmelerinin sağlık turizmi bağlamında toplantı, konferans gibi etkinliklerinin arttırılması ve sağlık işletmelerinin sahip olduğu kaynakların tek bir merkezden koordine edileceği bir sistemin oluşturulması,
13.    Termal turizm destinasyonu çerçevesinde, sağlık kuruluşları tanıtımlarını iyi yapılması ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında reklamlar verilmesi, fuar ve kongreler düzenlenmesi ve aracı kuruluşlar ile ortaklıklar kurulması,
14.    Yabancı dil bilen insan gücü sayısının arttırabilmesi adına, eğitimler verilmesi,
15.    Gelen yerli ve yabancı sağlık turistleri için güven ortamı yaratılması,
16.    JCI akreditasyonuna sahip olmayan hastanelerin akredite edilme noktasında teşvik edilmesi,
17.    Hastane yatak sayısının ve özellikle nitelikli yatakların sayısının artırılması,
18.    Uluslararası hastalar ile hastaneler arasında iletişim sağlayan aracı kurumların Elazığ’da yoğunluklu olarak faaliyet gösterebilmesi için karşılıklı protokollerin yapılması,
19.    Hem ülkemizde hem de dünya genelinde yaşlı nüfusun hızla artması söz konusudur. Bu nedenle yaşlı turizmine önem verilmesi, kronik ve dejeneratif hastalıklar konusunda küresel çapta rekabet edilebilir hale gelinmesi,
20.    Özel Sağlık Kuruluşlarının KOBİ desteklerinden faydalanabilmeleri için gerekli yasal düzenlemenin yapılması 
21.    Hastanelerin istedikleri branşlarda personel alması için gerekli düzenlemelerin yapılması, 
22.    Sağlık sektöründe kamu-özel ayrımının mevzuatla değiştirilmesi ve düzenlenmesi, 
23.    Farklı branşların bir araya gelip komisyonlar oluşturarak politika ve uygulama birlikteliği yakalaması, 
24.    Sağlık kuruluşlarının tamamında akreditasyon ve kalite çalışmalarının hızlandırılması, 
25.    Üniversite-özel sektör işbirliğine önem verilmesi, 
26.    Sağlık kurumları arasında personel geçişinin kolaylaştırılması, 
27.    Kalite standartlarını yükseltmek için akreditasyon çalışmalarının desteklenmesi, 
28.    Uluslar arası her yöne direk uçuşların ve demiryolu ulaşımı altyapısının iyileştirilmesi, 
29.    Yetişmiş kalifiye eleman için üniversite-kamu-özel sektör işbirliği ile gerekli eğitim koşullarının sağlanması, 
30.    Sağlık turizmi alanında yatırımcıların desteklenmesi 
31.    Eski Elazığ Asker Hastanesi binası fiziki olarak ülkemizde sayılı sağlık tesisleri arasında yer almaktadır (Hastane Çam ağaçlarının içinde ormanlık bölgede şehir gürültüsünden uzak). Gerekli protokol ve kurumlar arası iş birliği sağlandığı takdirde, bu binada butik onkoloji hastanesi ya da göğüs hastalıkları hastanesi yapılabilir (Mevcut durum itibariyle Şehir hastanesi protokolü bu duruma engel teşkil etmektedir.)
32.    Elazığ Golan Kaplıcalarında kurulacak tesisler, doğal yöresel şifalı kaynakların nitelikleri ve balneolojik değerlendirme raporları temelinde, uygun ve rasyonel şekilde ve bilimsel kullanımlarına yönelik organize edilmesi,
33.    Özel sektörü teşvik amacıyla, kamu arazisi ve termal su tahsisleri yapılması,
34.    Yerel yönetimlerce başlatılacak termal projeler için mutlaka uzman kurum ve kişilere fizibilite etütleri yaptırılması,
35.    Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut var olan yönetim anlayışı yerine ‘’ yönetişim’’ anlayışının geliştirilmesi,
36.    Elazığ’daki sağlık turizmi alanında sağlık turizmi paydaşlarının çalışmalarını hem bütüncül hem de birbirlerini destekleyici şekilde yapabilmeleri ve sağlık turizmini geliştirebilmeleri açısından iş birliğine yönelik konfederatif bir yapı kurulması,
37.    Elazığ’da tıbbın hangi alanında medikal turizmin ön plana çıkacağı konusunda çalışmalar yapılması, alanında uzman akademisyenlerin önerileri dikkate alınarak hedef branşlar seçilmesi,
38.    Elazığ’da çevre illerden gelen hastalar talebi artırmakta, medikal turizm anlamında ise arz sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu anlamda arz-talep dengesinin oluşturulması,
39.    Medikal turizm ve tıp alanında yapılan kongre ve konferanslara ev sahipliği yapılarak, Elazığ’ın medikal turizm açısından tanıtımının yapılması,
40.    Medikal turizm ile ilgilenen derneklerin kurulması, aktif olarak çalışması,
41.    Hastanelerdeki tesislerin (tuvaletler, bekleme alanları, muayene odaları) günlük temizlenme sayısını ve temizlik personellerin sayısını artırarak temizlik düzeyinin yükseltilmesi,
42.    Randevu alma sorununu internet ve telefon üzerinden randevu almanın aktivasyonunun artırılması ve halk arasında yaygınlaştırılmasıyla çözüme kavuşturulmasının sağlanması,
43.    Hasta yönlendiren ve yardımcı personel sayısının artırılması, özellikle evrak işlerinde hastaları olabildiğince hızlı bir şekilde yönlendirmenin ve işlerini kolaylaştırmanın sağlanması,
44.    Hastaların bekleme sürelerinin azaltılmasını sağlamak için hasta bekleme sistemi ve randevu alma sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
45.    Hastanın psikolojik ve fiziksel tedavisini içeren ve tedavi planının sadece fizik tedavi ile sınırlı olmayan kapsamlı tıbbi bakım konseptinin oluşturulması,
46.    Hastaların kendilerine sunulan sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerini sürekli olarak ölçmek ve analiz etmek için her hastanede entegre bir sistem kurulması,
47.    Hastalar şikayetlerini iletirken onlara sempati duyarak, onları dinleyerek ve karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışarak şikayetlerinin dikkate alınması,
48.    Hastaları kendilerine sunulan sağlık hizmetinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerini sunmaya teşvik ederek şikayet ve öneri sistemi ile hasta memnuniyetinin sağlanması,
49.    Sağlık kurumlarının kaliteli hizmet sunması için öncellikle çalışanların kalitesini arttırılması gerekmektedir. Sağlık kadrosuna iletişim becerileri konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmesi,
50.    Doktorların, hastalarına sağlık durumlarını anlayabilecekleri bir dille anlatması ve tedavi süreci konusunda bilgi vermesi, hasta ile hekim arasında olumlu ilişkinin kurulması ve arada güven bağının oluşturulması,
51.    Sağlık personeli üzerindeki baskıyı azaltmak ve böylece hastalara müdahale hızını artırmak için tıbbi personel (doktor ve hemşire) sayısının arttırılması,
52.    Hastanenin her bölümünde sunulan sağlık hizmetin kalite düzeyini belirlemek ve bunlara uygun çözümler bulmak için araştırma çalışmalar yapılması,
53.    Jeotermal kaynaklardan dolayı termal tedavi amaçlı, Fizik Tedavi Hastanesi kurulabilir. 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN