Elazığ İş Dünyası Tarihi Bir Durgunluk İçinde

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 01/06 Temmuz 2022 tarihinde Oda üyelerine yönelik on-line yöntemle katılımın zorunlu olmadığı Ekonomi Durum Tespit Anketine 5174 katılım sağlandı. Anket sonuçları hakkında bir değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 'Deprem ve pandemi sürecini yaşayan iş dünyamızın içinde bulunduğu Meslek Komitelerimizden aldığımız geri bildirimlerle zaten biliyoruz. Bu anket bir bir bakıma mevcut durumun doğrulanması olarak çok değerli verileri önümüze koydu. İnşallah karar alıcılar iş dünyamızın sesine kulak verecektir' dedi.

PAYLAŞ
Elazığ'dan Bi Haber - R.Ertuğrul Altuntaş

İş dünyası acil destek çağrısında bulunmuştur… 
Elazığ TSO’nun asli görevlerinden birinin iş dünyasının sorun ve beklentilerinin gerçek verilerle tespit edilerek ilgili makamlara ve karar alıcılara sunulması olduğuna işaret eden Başkan Arslan, “5174 Sayılı kanun ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan Odaların asli görevleri, sürdürülebilir bir ekonomik yapının tesisi için, bulundukları bölgenin sorun ve beklentilerini tespit ederek, hazırlanan raporlarla ilgili makamlardan çözüm talep etmesidir. Bu doğrultuda Misakı Milli sınırları içerisinde kalmış ve Ülkemizin kuruluş tarihi itibarı ile en esi 4 Odasından biri olan Elazığ TSO misyonu gereğince bu sorumluluklarını 138 yıldır yapagelmiş ve toplum içerisinde hep kanaat önderi olarak yer almış bir kurumdur. Bu bilinç ve sorumluluklarımız gereğince, 01/06 Temmuz 2022 tarihleri arasında Odamız Genel Sekreterliği koordinasyonunda, Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü gözetiminde Ekonomi Durum Tespit Anketi gerçekleştirilmiştir.  Google üzerinden on-line yöntemle zorunlu olmayan anketimize 559 katılım sağlanmıştır. Bu sayı aktif üye sayımızın neredeyse yüzde 10’una yakın olması sebebiyle gerçekçi veri üretilmesine olanak vermiştir.  
Anket Sorularının tespiti ve anket değerlendirme raporu Elazığ TSO Akademik Danışmanı Doç.Dr. Sayın İzzet 
Taşar başkanlığında Elazığ TSO Profesyonellerince hazırlanmıştır. Ankete katılan 559 kişinin Oda kayıt profili de Gurup sayılarına paralel gerçekleşmiştir.  Anketin yapılma gerekçesi öncelikle deprem ve pandemi sürecinin etkilerinin ölçülmesi ve genel anlamda Elazığ TSO Üyelerinin beklentilerinin tespitine yöneliktir. Ankette 11 soru sorulmuş olup, bir soru açık uçludur. Açık uçlu soruya katılım çok yüksek olmamakla birlikte 
ağırlıklı olarak acil finans destek ihtiyacına vurgu yapılmıştır” dedi. 
 
Anket sonuçları iş dünyasına acil destek sağlanmasını işaret ediyor… 
Başkan Arslan, anketin sonuçları üzerine yaptığı değerlendirmede, “Ekonomik verileri analiz ederken beklentileri de dikkate almak gerekmektedir. Veriler gerçekleşmiş makroekonomik endekslerle ilgili fikir verirken, anketler yoluyla da beklentiler ölçülüp bu doğrultuda politika önerileri sunulabiliyor. Bu doğrultuda bu anketin Elazığ iş dünyasının beklentilerine yönelik politika oluşturmada yardımcı olması en büyük beklentimizdir. 
Beklenti anketlerinin en popüleri olan PMI endeksi gerek kapasite kullanım gerekse istihdam ve ekonomik büyüme ile ilgili öncül veriler sağlamada başarılı bir gösterge olarak önem kazanmıştır.  
Anketimizde istihdamdaki düşüş ve bu düşüş eğiliminin devam edeceği, kapasite kullanım oranlarındaki düşüş, iç piyasalarda sipariş miktarlarındaki azalış, talep yetersizliği, kredi ve fon ihtiyacı, gelirlerin azalması, giderlerin yükselmesi, ürün ve hizmette azalma, yatırımların azalması, finansal ihtiyaçlar ve bu soruna yönelik beklentilerin öne çıktığını görmekteyiz.  

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN