Fırat Üniversitesi'nin Projesi, Ab Ufuk 2020 Programı Tarafından Desteklenecek

PAYLAŞ
Elazığ'dan Bi Haber - F.Emre Karlıdağ

<h2>Fırat &Uuml;niversitesi &ouml;ğretim &uuml;yelerinin de i&ccedil;inde bulunduğu &Ccedil;ok Uluslu Ar-Ge Projesi Era-Mın-3 2021 Yılı &Ccedil;ağrısında Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı tarafından desteklenmeye layık g&ouml;r&uuml;ld&uuml;</h2> <p>Fırat &Uuml;niversitesi M&uuml;hendislik Fak&uuml;ltesi Metalurji ve Malzeme M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğretim &uuml;yeleri Do&ccedil;.Dr. Mustafa Boyrazlı (Fırat &Uuml;niversitesi Proje Y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;s&uuml;) ve Prof. Dr. Mehmet Deniz Turan&rsquo;ın araştırma ekibinde yer aldığı &ldquo;Feldspatik Cevherlerin Sıfır Atıklı Değerlendirilmesi: Stratejik Hammaddeler İ&ccedil;in Yeşil ve S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir Kaynak Kullanımı&rdquo; başlıklı; uluslararası b&uuml;t&ccedil;esi yaklaşık 700.000 Euro olan ve 3 yıl s&uuml;recek olan proje, AB Komisyonu tarafından desteklendikten sonra, T&Uuml;BİTAK&rsquo;ın &Ccedil;oklu İş Birliği Destek Programları kapsamında yer alan ERA-MIN-3 2021 &Ccedil;ağrısının 2. aşamasını da başarıyla ge&ccedil;erek desteklenmeye hak kazanmıştır.</p> <p>İklim Değişikliği, &Ccedil;evre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı gibi alanların desteklenmesini ve end&uuml;striyel alanda rekabet edilebilirliğini artırılmasını hedefleyen ERA-MIN3 projesi, Ufuk2020 Programının alt alanlarından birisi olan Co-fund projesidir. Bu program, ham maddelerin ekonomiye ve end&uuml;striye g&uuml;venli ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir şekilde kazandırılması temel amacını g&uuml;tmektedir.</p> <p>Yurtdışı ortakları İsve&ccedil; (Lule&aring; University of Technology), İngiltere (Element Six Inc.) ve Slovakya (Institute of Geotechnics/Slovak Academy of Sciences) olan projede Fırat &Uuml;niversitesi (Metalurji ve Malzeme M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml;), İn&ouml;n&uuml; &Uuml;niversitesi, Muğla Sıtkı Ko&ccedil;man &Uuml;niversitesi (Maden M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml;) ve Eti Al&uuml;minyum A.Ş. de ulusal ortaklar olarak projede yer almışlardır.</p> <p>Ulusal b&uuml;t&ccedil;enin T&Uuml;BİTAK tarafından onaylanmasının ardından Mayıs 2022&rsquo;de başlayacak olan projede, uluslararası konsorsiyumdaki 7 ortağın, &uuml;lkemizde rezervleri bulunan ve susuz al&uuml;minyum silikat mineral grubu olarak tanımlanan feldspatlardan &ldquo;YEŞİL ve S&Uuml;RD&Uuml;R&Uuml;LEBİLİR&rdquo; &uuml;retim y&ouml;ntemleri ve &ldquo;SIFIR ATIK&rdquo; yaklaşımıyla, genellikle g&uuml;bre ve kimya sanayinde kullanılan potasyum klor&uuml;r tuzu (KCl), al&uuml;mina ve aşındırıcı sanayinde kullanılan al&uuml;mina (Al2O3) ve silisyum karb&uuml;r (SiC) ve yapı malzemelerinde kullanılan kalsiyum silikat (CaSiO3) gibi kendi sekt&ouml;rlerinde kullanılabilecek nitelikte kritik maddelerin &uuml;retilmesi hedeflenmiştir. B&ouml;ylece ham feldspat cevherinin işlenerek yeni &uuml;r&uuml;nlere d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi ve bu &uuml;r&uuml;nlerin &ouml;zellikle kimya (potaslı g&uuml;bre), metalurji (al&uuml;mina/al&uuml;minyum), ileri teknoloji seramikleri (silisyum karb&uuml;r) &uuml;retiminde kullanılması bu sekt&ouml;rler i&ccedil;in alternatif hammadde kaynağı oluşturmasının yanı sıra, &uuml;lkemiz stratejik hammadde g&uuml;venliği ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir kalkınma hedefine y&ouml;nelik &ccedil;ok &ouml;nemli katkılar sağlayacaktır.</p> <p>Fırat &Uuml;niversitesi Rekt&ouml;r&uuml; Prof. Dr. Fahrettin G&ouml;ktaş, projenin &uuml;lkemiz ihtiyacını giderme potansiyeline sahip bir &ccedil;alışma olduğunu belirterek, ERA-MIN-3 Projesi kapsamında uluslararası değerlendirmeye girme başarısı g&ouml;steren bu projeye de &uuml;niversite tarafından her t&uuml;rl&uuml; desteğin sağlanacağını ifade etti.</p>

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN