Günay: Karotlu Sondajlarda Ciddi Kalınlıklarda Bakır Damarları Kesilmiştir

PAYLAŞ
Elazığ'dan Bi Haber - F.Emre Karlıdağ

<p>Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri Maden Y&uuml;ksek M&uuml;hendisi Hayri G&uuml;nay, Maden ve Alacakaya il&ccedil;eleri arasında MTA tarafından yapılan sondaj ve &ccedil;ıkan cevherle alakalı bilgi verdi.</p> <p>G&Uuml;NAY: TEN&Ouml;RE SAHİP KROMİT VE BAKIR&nbsp;MADENLERİMİZDİR</p> <p>Elazığ&rsquo;da var olan madenler hakkında bilgi veren Hayri G&uuml;nay, &ldquo;Metalik madenlerden d&uuml;nya literat&uuml;r&uuml;ne girmiş iki cevherimiz ki bunlar y&uuml;ksek rezerv ve ten&ouml;re sahip kromit ve bakır&nbsp; madenlerimizdir. Bakır madenimizin &uuml;retimi y&uuml;z yılı ge&ccedil;miştir. Kromit madenlerimizin &uuml;retilmesi ise&nbsp; y&uuml;z yıl civarındadır. Nereden bakarsanız bakın ilimiz, b&ouml;lgemiz, T&uuml;rkiye&rsquo;miz ve d&uuml;nya madenciliği i&ccedil;erisinde yer almış bu madenlerimizden 100 yılı aşan &uuml;retimleriyle milyonlarca ton bakır ve kromit cevherlerimiz yarı mamul bir şekilde ekonomiye kazandırılmıştır. Başlangı&ccedil;ta devlet eliyle&nbsp; &uuml;retim ve işletilmesi yapılmış daha sonraki &ouml;zelleştirme kapsamında &ouml;nce bakır maden işletmesi ve ruhsatı daha sonra ise kromit madeni işletmesi ve ruhsatları &ouml;zel sekt&ouml;re devredilmiştir.&nbsp;&nbsp; İlimizin madenciliğinde &uuml;retilen hammaddeler olan bakır ve kromit&nbsp; Elazığ&rsquo;ımızın s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir&nbsp; kalkınması ve b&uuml;y&uuml;mesi i&ccedil;in ne gibi katkılar sunmuştur diye d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;zde, binlerce &ccedil;alışan ve emekli olmuş, yeni madencilik firmaları ortaya &ccedil;ıkmıştır. Bu faydalara birka&ccedil; şey daha eklenebilir. Bunlar yeterli mi diye soracak olursak deve de kulak misali diyebiliriz. Bu maden ruhsatlarını ve işletmelerini &ouml;zelleştirmeden satın alan firmalar elbette ki kar edeceği i&ccedil;in almışlardır. İşletme elbette kar edecektir. Bizim dile getirmeye &ccedil;alıştığımız konu, işletme kazansın, kar etsin ama en azından &uuml;retip sattığı cevherin bir kısmını ilimizin ekonomisine katkısı olacak organize sanayi b&ouml;lgelerinde veya fizibilite a&ccedil;ısından uygun ilimiz sınırları i&ccedil;erisinde u&ccedil; &uuml;r&uuml;n dediğimiz &uuml;retimlerin yapılması i&ccedil;in sanayi yatırımlarının yapılmasıdır&rdquo; diye konuştu.</p> <p>G&Uuml;NAY: ELAZIĞ&rsquo;IMIZA YAPSALARDI BİZLER DE BUNLARI DİLE GETİRMEZDİK</p> <p>Yatırımların bug&uuml;ne kadar ger&ccedil;ekleşmediğini aktaran G&uuml;nay, &ldquo;Elazığ&rsquo;ımızın kalkınmasında sanayileşmesinde &ouml;nemli rol &uuml;stlenmesi gerekmez miydi? Yeni iş kollarının gelişmesine de olumlu katkılar sunması gerekmez miydi? Elbette gerekliydi. Yatırımların bir kısmını Elazığ&rsquo;ımıza yapsalardı bizler de bunları dile getirmezdik. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; sanayi toplumları ilk &ouml;nce madenlerinin işlenmesiyle, teknolojik &uuml;retimler yapmalarıyla end&uuml;stri &uuml;lkeleri oldular, refah seviyeleri y&uuml;kseldi. Şimdi gelelim 2022 yılına ve Elazığ&#39;mızda tespit edilen maden/cevher yatağı hakkında Elazığlı ne yapacak yine sadece konuşacak mıyız yoksa aksiyon alacak mıyız? Bunu yakın zamanda g&ouml;receğiz. Elazığ ilimizin Maden ve Alacakaya il&ccedil;eleri arasında bulunan cevher yatağı bazen bakır, bazen bakır-kurşun-&ccedil;inko bazen de demirli bakır ile başlayan ve birka&ccedil; kıymetli elementi daha i&ccedil;eren maden rezervinin tespit edilmesi i&ccedil;in 300-400 hektarlık bir alanda MTA tarafından arama sondajları ger&ccedil;ekleştirilmiştir. Arama sondajları ciddi derinliklerde ger&ccedil;ekleştirilmiş ve y&uuml;z binlerce metre karotlu arama sondajları yapılıp saha et&uuml;t edilmiştir. Arama sondajları derinliklerinde hep dile getirmeye &ccedil;alıştığımız derin madencilik ve rezerv tespiti i&ccedil;in gerekli 200, 300, 400 bazen 500 metre gibi derinliklerde &ccedil;alışmalar yapılmıştır. Bu karotlu sondajlara milyonlarca harcamalar yapılmıştır. Karotlu sondajlarda bazı yerlerde ciddi kalınlıklarda bakır damarları kesilmiştir. Metalik maden damarları&nbsp; son zamanlarda tespit edilen en kalın damarlı s&uuml;lf&uuml;rl&uuml; cevherlerin başında gelmektedir&rdquo; şeklinde konuştu.</p> <p>G&Uuml;NAY: SANAYİİNİN VAZGE&Ccedil;İLMEZİ D&Ouml;K&Uuml;M SANAYİİNİ&nbsp;SAYABİLİRİZ</p> <p>Krom&nbsp; cevherinin en başta metal&uuml;rji sanayisinden kullanıldığını aktaran G&uuml;nay, &ldquo;Bunlardan başlıcaları paslanmaz &ccedil;elik ve t&uuml;revleri, metal kaplamalar, metal alaşımlar, ateşe dayanıklı &ccedil;eşitli malzemeler, mutfak ve banyo malzemeleri, otomotiv sanayiinin vazge&ccedil;ilmezi d&ouml;k&uuml;m sanayiini&nbsp; sayabiliriz. Krom alaşımları u&ccedil;ak, silah, gemi yapımında kullanılır. Otomotiv sanayinde, aydınlatmada, inşaatlarda, &ccedil;elik &uuml;retiminde kullanılır. O halde yapılması gereken ilimizde faaliyete ge&ccedil;ebilecek&nbsp; maden işletmelerini &ouml;zellikle&nbsp; g&uuml;ndemimizi meşgul eden&nbsp; maden sahasının işletilmesini bir Elazığ sevdalısının işletmeye &uuml;retime talip olmasıdır. Madenciliğin t&uuml;m aşamaları olan ocaktan t&uuml;venan &uuml;retimi, ardından zenginleştirme, ardından izabe tesisi yani metalik hale getirme ve en sonunda kablosundan tutunda otomotivinden, end&uuml;striyel &uuml;r&uuml;nler, son kullanıcıların talepleri doğrultusunda &uuml;retim yapacak yan kollardaki fabrikalar ve &uuml;retim tesislerinin faaliyete ge&ccedil;irilmesi yani entegre tesisin kurulmasıdır. Elazığ&rsquo;ımıza onlarca yeni ve teknolojik yatırımlar ile son kullanıcıya hitap eden yatırımların ilimiz ekonomisine kazandırılması ekonomimizi canlandırabilecektir. B&ouml;lgemizde ekonomisi gittik&ccedil;e k&uuml;&ccedil;&uuml;len il olmaktan &ccedil;ıkar ihracat artar ve insanların refah seviyesi y&uuml;kselir&rdquo; ifadelerini kullandı.<br /> &nbsp;</p>

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN