HAZARSAM Başkanı Çoban Gençlik ve Spor Elazığ Projesini Açıkladı

Kısa adı Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olan HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban 2023 Türkiye 2034 Elazığ vizyonu kapsamında hazırladıkları projelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

PAYLAŞ
Elazığ'dan Bi Haber - R.Ertuğrul Altuntaş

Kuruluşunun 200’ncü yıldönümüne tekabül eden “2034 Yılında Elazığ” isimli proje çalışmalarını kamuoyu ile paylaşan HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban bu hafta gençlik ve şehrin sporu ile ilgili sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesine yönelik projelerini paylaştı.
Çoban paylaştığı proje dosyası ile ilgili yapmış olduğu açıklamada her hafta bir dosya ile kamuoyunun huzuruna çıkarak çalışmalarını şehrin yerel aktörlerinin de dikkatlerine sunduklarını belirtti.
2034 yılında daha farklı bir Elazığ için yola çıktıklarını belirten Çoban bu haftaki dosyalarında Elazığ’ın gençliği ve sporuyla ilgili çalıştıklarını belirterek bu konuda şehrin çok ciddi bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı.
Elazığ’daki bay ve bayan sporcu potansiyelini de değerlendiren Çoban açıklamasında Elazığ Gençlik Spor İl müdürlüğü bünyesinde faal olarak spor yapan 9 Bin 329 erkek ile 10 Bin 622 kadın toplamda ise 19 Bin 951 kişinin spor yaptığına dikkat çekti.
Bunların haricinde yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektör bünyesinde il ve iller düzeyinde de mevcut spor tesislerinin değerlendirilmesi halinde şehrin bölgede spor merkezi olacağını söyleyen Prof. Dr. Bilal Çoban, şunları kaydetti:

Geleceğe yönelik olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Nisan 2022 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Elazığ ilinde (il merkezi, ilçe ve beldeler)1 uluslararası gençlik çalışmaları merkezi kompleksi, 1 atletizm pisti, 1 üç poligonlu trap skeet atış alanı, 3 mevcut nizami futbol sahası, 3 250 seyirci kapasiteli spor salonu, 3 spor salonu, 1 gençlik merkezi, 2 kütüphaneli gençlik merkezi, 4 mahalle tipi gençlik merkezi, 39 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 16 basketbol-voleybol sahası, 3 çok amaçlı mini basketbol sahası, 5 mini basketbol sahası, 1 kapalı tenis kortu, 100 basket potası yapımı, 6 spor tesisinin bakım ve onarımı yapılacak.
2034 yılına kadar Elazığ’da sporun hiçbir problemi kalmayacağı düşüncesinin halka benimsetilmesi gerekmektedir. İlin spor kurumları ve kulüpleri olarak ekonomik problemlerini çözümlendiği, kulüpler olarak taahhüt ettikleri spor branşlarında katılımlarını en üst seviyeye ulaştırdığı, spor ile ilgili kurum/kuruluşlara vizyon sahibi yöneticilerin katılımlarının sağlanması durumunda Türkiye’de ve dünyada Elazığ ili olarak büyük başarılar elde edebilir. 
İldeki antrenörlerin ve hakemlerin eğitim seviyeleri iyileştirildiği takdirde üst kademelerde yer alan vizyon sahibi, uluslararası standartlara uygun antrenör ve hakemlerin olması sağlanabilir. 
Elâzığ ili tesisler konusunda, eksikliklerini tamamlamış, yeni yapılacak tesislerin standartlara uygun, depreme dayanıklı, tesisler hijyenik hale getirilmiş ve uygun araç gereçlerle donatılarak, bütün halkın faydalanacağı bir il olabilir. 
Elazığ’da sporu, hayat için vazgeçilmez bir ihtiyaç ve alışkanlık olarak benimseyen dinamik ve sağlıklı bir toplum yaratmanın gereği olarak kabul etme, bu doğrultuda buradan yetenekli çocukları ve gençleri çıkararak, bunların üst düzeyde elit sporcuları yetiştirmiş bir il olması sağlanabilir.

I.    Elazığ’ın Gençlik ve Spor Altyapısı Hakkında Genel Bilgiler
T.C.Anayasasının ön görmüş olduğu Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Anayasanın 58. ve 59. maddeleri;  
A. Gençliğin korunması MADDE 58. – Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. 
B. Sporun geliştirilmesi MADDE 59. – Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur. 
Bu anayasal İlkelerinden hareketle sporun şehirde tüm yönleri ile geliştirilip yaygınlaştırılması temel esastır.
Elâzığ ilinde il merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 3 spor salonu, 1 gençlik merkezi, 3 futbol sahası, 1 havuz, 4 tenis kortu sahası ve 1 Bocce Sahası aktif olarak spora hizmet etmektedir. Elâzığ ilinde müdürlük bünyesinde faal olarak erkek 9329 ve bayan 10622 toplam 19951 kişi spor yapmaktadır. 
Ayrıca yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektör bünyesinde il ve ilçe düzeyinde spor tesisleri mevcuttur.  
Geleceğe yönelik olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Nisan 2022 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Elazığ ilinde (il merkezi, ilçe ve beldeler)1 uluslararası gençlik çalışmaları merkezi kompleksi, 1 atletizm pisti, 1 üç poligonlu trap skeet atış alanı, 3 mevcut nizami futbol sahası, 3 250 seyirci kapasiteli spor salonu, 3 spor salonu, 1 gençlik merkezi, 2 kütüphaneli gençlik merkezi, 4 mahalle tipi gençlik merkezi, 39 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 16 basketbol-voleybol sahası, 3 çok amaçlı mini basketbol sahası, 5 mini basketbol sahası, 1 kapalı tenis kortu, 100 basket potası yapımı, 6 spor tesisinin bakım ve onarımı yapılacak.
2034 yılına kadar Elazığ’da sporun hiçbir problemi kalmayacağı düşüncesinin halka benimsetilmesi gerekmektedir. İlin spor kurumları ve kulüpleri olarak ekonomik problemlerini çözümlendiği, kulüpler olarak taahhüt ettikleri spor branşlarında katılımlarını en üst seviyeye ulaştırdığı, spor ile ilgili kurum/kuruluşlara vizyon sahibi yöneticilerin katılımlarının sağlanması durumunda Türkiye’de ve dünyada Elazığ ili olarak büyük başarılar elde edebilir. 
İldeki antrenörlerin ve hakemlerin eğitim seviyeleri iyileştirildiği takdirde üst kademelerde yer alan vizyon sahibi, uluslararası standartlara uygun antrenör ve hakemlerin olması sağlanabilir. 
Elâzığ ili tesisler konusunda, eksikliklerini tamamlamış, yeni yapılacak tesislerin standartlara uygun, depreme dayanıklı, tesisler hijyenik hale getirilmiş ve uygun araç gereçlerle donatılarak, bütün halkın faydalanacağı bir il olabilir. 
Elazığ’da sporu, hayat için vazgeçilmez bir ihtiyaç ve alışkanlık olarak benimseyen dinamik ve sağlıklı bir toplum yaratmanın gereği olarak kabul etme, bu doğrultuda buradan yetenekli çocukları ve gençleri çıkararak, bunların üst düzeyde elit sporcuları yetiştirmiş bir il olması sağlanabilir.
II.    Elazığ’a Dinamizm Katacak Spor Alanındaki Güçlü Yöneler
1.    Elâzığ ilinde gençlik ve sporun köklü bir geçmişe sahip olması.
2.    Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapının, Elâzığ ilinde sporun alt yapısını olumlu yönde etkilemesi.
3.    Spor tesislerinde çalışan personelin sporla ilgilenen bireylere karşı tutumunun iyi durumda olması.
4.    Hakem sayısının bugünkü şartlarda sporun olumlu gelişmesine yardımcı olması.
5.    Bazı spor branşlarında Türkiye çapında başarılı sonuçların gelmesi.
6.    Fırat Üniversitesi, beden eğitimi ve spor alanında bölge illeri arasında en iyi durumda olması,
7.    Alan ve branş yönü ile beden eğitimi öğretmeni açığının fazla olmaması, 
8.    Alana yönelik İlimizde “Spor Lisesi” nin bulunması
9.    Sporda nitelikli eğitimin lise düzeyinde başlamış olması,
10.    İlimizde “Özel Eğitime Muhtaç” öğrenciler için özel eğitim kurumlarının olması ve buralarda beden eğitimi ve spor destekli eğitim verilebilmesi,
11.    Sporcuları sağlık yönünden destek sağlayacak yeterli sağlık kuruluşlarının (Eğitim-Araştırma Hastanesi) olması,
12.    İlimizde spor basını ve özel televizyon kanallarının olması,
13.    İlimiz spor turizmi konusunda da zengin bir konuma sahip olması, spor turizmi amaçlı faaliyetlerinin (kayak, su sporları, dağcılık, dağ yürüyüşü (trekking) vb.) yapılmasına müsait olması,
14.    İlimizde spor alanında proje hazırlama kültürü için yeterli akademik personelin olması,

III.    Elazığ’da Spor Alanında Kendisini Gösteren Zayıflıklar
1.    Komşu illerle karşılaştırıldığında, Elâzığ ilinde sporun genel durumunun kötü noktada olması. 
2.    Elâzığ ilinin Türkiye içindeki sporla ilgili yerinin iyi bir noktada olmaması.
3.    Elâzığ ilinde sporun gelişmesi için ayrılan kaynakların yetersiz olması.
4.    Elazığ’daki spor kuruluşlarının hizmet kalitesinin genel olarak iyi noktada olmaması.
5.    Bütün spor branşlarına ilginin aynı seviyede olmaması.
6.    Spor branşlarına sporcu seçiminde bilimsel kriterlerin kullanılmaması.
7.    Kamu ve özel kuruluşuna ait spor kulüplerinin sporda başarı durumunun kötü olması.
8.    Spor kulüplerinin tesis probleminin olması
9.    Spor kulüplerinin stratejik planlarını ve gelecekteki hedeflerini belirlememiş olmaları.
10.    Spor tesislerinin bugünkü şartlarda yeterli düzeyde olmaması.
11.    Spor tesislerinde araç-gereç ve malzeme durumunun yeterli seviyede olmaması.
12.    Engellilerin spor yapması için spor kurum ve kuruluşları olarak gerekli imkanların sağlanmaması.
13.    Spor yöneticilerinden birçoğunun gelecekle ilgili iyi bir vizyona sahip olmaması.
14.    Son 10 yıl düşünüldüğünde, Elâzığ ilinin geçmişten gelen spor ile ilgili problemlerinin devam etmesi.
15.    Spor branşlarına sporcuların rastlantısal olarak seçilmesi.
16.    Spor kulüplerindeki aktif sporcu sayısının yeterli olmaması.
17.    Kamu ve özel kuruluş spor kulüplerinin ekonomik yetersizliğinin olması.
18.    Halkın kamu ve özel spor tesislerini, yeterli düzeyde kullanamaması.
19.    Seyircilerin müsabakalar esnasında centilmenlik örneği göstermemeleri.
20.    Faal spor kulübü sayısının yeterli olmaması.
21.    Spor eğitimi konusunda gerekli seminerlerin verilmemesi.
22.    Spor kuruluşları arasındaki diyalog eksikliğinin olması.
23.    Eğitim-öğretim kurumlarındaki spor tesislerinin iyi noktada olmaması.
24.    Elâzığ ilinde milli takım düzeyinde sporcu yetiştirilememesi.
25.    İnşaat halindeki tesislerin zamanında bitirilmesi için gerekli kaynakların sağlanamaması.
26.    Elâzığ ilinde spor branşlarında antrenör eksikliğinin olması.
27.    Elazığ’daki profesyonel kulüplerin alt yapıdan yeterince sporcu almaması.
28.    Basın yayın organlarının futbolu ön plana çıkartan yayınlar yapması.
29.    Sporcular sağlık ve tedavi sürecinde hastanelerden yeterli düzeyde yararlanamaması,
30.    İlimiz spor turizmi konusunda zengin mekânlara sahip olmasına rağmen, bu alanların yeterli düzeyde kullanılmaması ve tanıtılmaması,
31.    Bazı İlçe ve kırsal kesimdeki okulların merkez uzaklığı ve kırsalın spor tesisi ve alanları problemleri,
32.    Kırsalda spor tesisi yetersizliği nedeniyle, sportif yarışma organizasyonlar daha çok merkezde yapılmasının zorunlu olması,
33.    Spor basını ve tv programlarının daha çok futbol sporuna yönelmesi, diğer sporların yeterli şekilde yer verilmemesi,
34.    Spor basını ve tv programlarında yeterli düzeyde akademik katılımın sağlanmamamsı,
35.    İlçe ve merkez okullarımız ile kırsalda okul çağındaki öğrencilerin yararlanabileceği spor tesis ve alanların yetersizliği,
36.    Yerleşim bölgelerindeki oyun ve spor alanlarının yersiz olması okul çağındaki çocukları bilinçsiz bilgisayar kullanımına itmesi ve hareketsizliğe neden olması

IV.    Elazığ’da Spor Alanında Öne Çıkan Fırsatlar

1.    Bazı spor il temsilcilerinin gayretli çalışmalarının olması.
2.    Bazı sivil toplum örgütlerinin gayretli çalışmalarının olması.
3.    Elazığ’ın coğrafi şartlarına uygun spor branşları olan atletizm, dağcılık, kayak vb. spor branşlarına öncelik verilmesi.
4.    Sporla ilgili projelerin, Elâzığ ilinde sporun gelişmesine yön vermesi.


V.    Elazığ’da Spor Alanında Öne Çıkan Tehditler

1.    Eğitim-Öğretim kurumlarındaki sporcu öğrenci ailelerinin spora bakış açılarının olumlu olmaması.
2.    Son dönemde okulların spora karşı ilgilerinin azalması.
3.    Spor kulüplerin taahhüt ettikleri spor faaliyetlerini yerine getirmemeleri.
4.    Sporun içinden gelen insanların spor yönetiminden uzak durması.
5.    Elâzığ ilinde sporun geleceğinin umutlu görülmemesi.
6.    Elazığ’daki kuruluşların, sponsorluk yasası konusunda bilgisiz olması.
7.    Gençlerin spora karşı ilgisiz olması.
8.    Sporla ilgili kurum ve kuruluşların halkla ilişkilerini sağlayan birbirimin bulunmaması.
9.    Elazığ’da aile-okul, okul-spor kulübü, spor kulübü-aile iş birliğinin çok düşük seviyede olması.
10.    Spor alanındaki teknolojik gelişmelerin takip edilmemesi.
11.    Elâzığ ilinde spor ile ilgili projelerin günü birlik olması.
12.    Elazığ’da spor kültürünün yeterince oluşturulamaması.
13.    Siyasi gelişmelerin Elâzığ sporuna etkisinin olması.

VI.    Elazığ’ı Sportif Alanda Bir Çekim Merkezi Haline Getirecek Projeler

1.    Spor salonu ve sahası olmayan okullarda etkinlik odalarının oluşturulması.
2.    Spor tesisi olan okulların, tesisi olmayan okullara tahsis edilmesi.
3.    Her okul bahçesine maliyeti düşük spor sahalarının yapılması için ilgili spor kurum ve kuruluşlarının iş birliğine gitmesi.
4.    Elâzığ-Keban ve Elâzığ-Malatya yolu kenarlarındaki yürüyüş parkurlarına bisiklet parkurlarının da eklenmesi.
5.    Elâzığ ilinde spor turizminin canlandırılması amacıyla seyahat acentelerinin Elazığ’a davet edilmesi.
6.    Elâzığ ilinde bulunan hipodromun binicilik sporunun geliştirilmesi ve halkın katılımının sağlanması.
7.    Arıcak ilçesinde bulunan Boz dağlarının rekreasyon amaçlı olarak turizme açılması ve geleneksel bir dağ-doğa yürüyüşlerinin düzenlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması.
8.    Kaplıcalar bölgesinde sporcu sağlık ve tedavi merkezlerinin kurulması.
9.    Kayak branşında, Erzurum ili gibi iller ile ilişkilerin geliştirilmesi.
10.    Elâzığ ilinin önemli folklorik öğelerinin öne çıkarılacağı ulusal ve uluslararası periyodik bir festivalin yapılması.
11.    Hazar gölünde “Göl Şenlikleri”nin başlatılması ve geleneksel hale getirilmesi.
12.    Fırat Üniversitesi bünyesinde spor hekimliği ihtisas branşının açılması.
13.    Elazığ’da sporda her şeyi devlet yapsın düşüncesinin özel sektörün devreye sokularak zayıflatılması.
14.    Elazığ’da sporun temellerinin atılacağı “Spor Eğitim Merkezleri ve Eğitim Alanlarının” hizmete girmesi amacıyla bu alana atletizm, güreş, jimnastik, badminton, futbol vb. spor dallarına ve engelli insanlarımıza (tekerlekli sandalye basketbolu, goalball, dans vb.) yönelik eğitim merkezleri ve hizmet alanlarının planlama çalışmalarının başlatılması,
15.    Fırat Üniversitesi kampüsü içinde olimpik ölçülerde “Kapalı Yüzme Havuzu” projesinin hayata geçirilmesi
16.    Elazığ’da spor sektörünün tüm ihtiyaçlarına hizmet verecek ve gerekli akademik çalışmaların yapılarak bilimsel destek sağlamak amacıyla, Fırat Üniversitesi bünyesinde “Spor Araştırmaları ve Uygulama Merkezi” kurulması,
17.    İlimiz ve ülkemiz sporuna bilimsel destek sağlayacak bilimsel bir “Spor E-dergi” çıkarılması için gerekli çalışmaların başlatılması,
18.    Amatör spor kulüplerini bir merkezde toplayacak ve kahve, iş yeri gibi yerlerden kurtaracak iki odalı (bir oda kulüp irtibat bürosu, bir oda malzeme odası) bir “Amatör Kulüpler Merkezi” projesi hayata geçirilmesi,
19.    Yerel televizyon ve gazetelerde futbol dışında kalan amatör sporlara yönelik yayınların yeterli düzeye ulaşması ve sadece amatör sporlara ayrılacak program ve yayınların olması,
20.    GAP veya DAP bölge illerini kapsayan sportif organizasyon veya şenliklerin İlimizde de düzenlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması,
21.    İlimiz ve bölge sporcularına hizmet verecek “Sporcu Sağlık Merkezi” kurulması için çalışmaların başlatılması,
22.    İlimizdeki beden eğitimi öğretmenlerinin hizmet içi kurstan geçirilmesi ve kalıcı bir “Hizmet İçi Eğitim Merkezi” kurulması,
23.    Elazığ’ın sporda temelini oluşturacak eğitim kademelerinden olan “Spor Lisesi” çok amaçlı spor tesislerinin bir arada bulunacağı bir ortamda eğitim binalarının yapılması,
24.    Okul sporlarına katılımda oluşan güçlükleri aşmak ve sporu tanıtmak amacıyla ailelere, anne ve babalara yönelik eğitim verilmesi,
25.    Özel ve kamu sektörün spora daha fazla destek vermesi için özendirilmesi,
26.    Elâzığ halkının sağlığını korumak amacıyla “Sağlıklı Yaşam Merkezleri” kurulması,
27.    Okullarda sporda şiddetin önlenmesi için çalışmaların sürekli yapılması, taraftarlık eğitimi verilmeli ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için sportif etkinliklere önem verilmesi,
28.    İlimizde spor tesisi ve alanlarında engelli insanlarımıza da hizmet verecek şekilde dizayn edilmesi ve yarışmaların düzenlenmesi için çalışmaların başlatılması,
29.    Sponsorluk bilincinin artırılması ve yerel iş dünyasına vergi avantajlarının anlatılması
30.    Spor için araç gereç satış merkezlerinin, imalatının yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve yatırımcıların teşvik edilmesi,
31.    İlimizde değerli spor adamlarının ve sporcuların hatıralarını canlı tutmak ve gençlere model oluşturmak maksadıyla “Nostaljik spor evi” açılmasının sağlanması
32.    Spor Turizmine yönelik olarak bölgedeki geleneksel oyun ve sporların canlandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasının sağlanması, ayrıca bu maksatla organizasyonlar düzenlenmesi
33.    Hazar Şiir Akşamları ile oluşmuş altyapı kullanılarak, ilimizde uluslararası bir TÜRK DÜNYASI SPOR OYUNLARI düzenlenmesi
34.    Tüm paydaşlardan temsilcilerin olduğu bir platform kurulmalı, hiçbir paydaş süreç dışında bırakılmamalıdır. 
35.    Elazığ’ın spor turizmi envanteri belirlenmelidir. 
36.    Spor tesisi eksikliği olan branşlarda tesis sayısı, kamu ve özel sektör işbirliği sağlanarak arttırılmalıdır. Gerekirse, özel sektördeki yatırımcılara bu konuda kolaylıklar sağlanmalıdır. 
37.     Hangi spor turizmi türlerine ve hangi pazara yoğunlaşılacağı belirlenmelidir. 
38.    Spor turizmine yönelik tanıtımlar yapılmalıdır. Fuarlarda, festivallerde, spor turizmine yönelik broşürler hazırlanmalıdır. Sosyal medya tanıtım sürecinde aktif olarak kullanılmalıdır. 
39.    Ulusal ve uluslararası organizasyonlar arttırılmalıdır. Bu tarz organizasyonları gerçekleştirecek ülkeleri seçen kişi ve kurumlarla iyi ilişkiler geliştirilmelidir. 
40.    Halkın spor kültürü geliştirilmelidir. Yapılan spor tesisleri, yerel halkın kullanımına açık olmalıdır. Tesislerde o spor branşına yönelik kurslar verilmelidir. 
41.    Spor turizmi konseptli oteller öncelikli olmak üzere otel sayıları arttırılmalıdır. 
42.    Spor turizmine yönelik paket turlar hazırlanmalıdır. Bu bağlamda dünyada spor turizmi konusunda uzmanlaşmış büyük tur operatörleriyle iletişime geçilmeli ve iş birliği yapılmalıdır
43.    Spor kulüplerinin geniş ve yetenekli bir kadroya sahip olması için il merkezi ve ilçelerde altyapı çalışmalarının yapılması.
44.     “Spor kulüpleri sporun okullarıdır” ilkesinin kabul görmesi için gerekli çalışmaların başlatılması.
45.    İl merkezinde, ilçelerde, beldelerde ve köylerde spor kulüplerinin kurulmasının sağlanması yönündeki desteğin artırılması.
46.    Spor kulüplerinin futbol dışındaki diğer spor dallarına ilgi göstermesi için Elâzığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun çalışmalar başlatması.
47.    Her kulübün bir okulu altyapı olarak alması ve iş birliğine gitmesi için gerekli çalışmaların başlatılması.
48.    Sporu özendirme faaliyetlerinin başlatılması için ilde bulunan tüm spor kurum ve kuruluşlarının iş birliğine gitmesi.
49.    Engellilerin spor yapması için gerekli imkanların kurum ve kuruluşlar tarafından en üst seviyeye getirilmesi.
50.    Elazığ’ın coğrafi şartlarına uygun spor branşlarının başlatılması için çalışmaların ilgili kuruluşlarca özendirilmesi.
51.    Dağ-doğa sporunu ön plana çıkarma için tanıtım çalışmalarının ilgili kuruluşlarca yapılması.
52.    %12’si orman arazisi olan ilde, doğa yürüyüşleri ve kampçılık ön plana çıkartılması için spor kuruluşlarının iş birliğine gitmesi.
53.    Spor sponsorluğunun özendirmek amacı ile Elazığ’da kurum ve kuruluşlara konu hakkında bilgilendirici seminerlerin verilmesi.
54.    İl spor merkezleri çalışmalarına daha çok çocuk ve gencin katılımlarının sağlanması amacı ile diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gidilmesi.
55.    Okul spor faaliyetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimler, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri arasındaki iletişimin ve koordinasyonun artırılması.
56.    Kamu kuruluşlarınca yürütülen spor hizmetlerinden daha fazla bireyin faydalanması için hizmet verimliliğinin geliştirilmesi.
57.    Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Elâzığ iline ait tüm spor bilgilerinin bulunduğu bir spor havuzu biriminin kurulması.
58.    Toplumsal konulara karşı ilgi duyan ve çözüm yolları üretebilen sporcuların yetişmesi için ilgili kuruluşların gerekli çalışmaları yapması.
59.    Engelli sporcuların yetiştirilmesi ve müsabakalara girmelerinin sağlanması için ilgili kuruluşlarca daha fazla çalışmaların yapılması.
60.    Fırat Üniversitesi’nde bulunan öğrenci kulüplerini aktif hale getirecek tedbirlerin alınması ve öğrenci üyeliklerinin özendirilmesi.
61.    Elazığ’daki sporcuların sağlık, beslenme vb. konularında yapılması gerekenler konusunda eğitimlerin verilmesi.
62.    Spora katılımı sağlamak için özellikle 06-24 yaş grubunun teşvik edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması.
63.    Okuldaki sporcu öğrencilerin ailelerinin spora bakış açısının olumlu yöne çekilmesi için okul-aile iş birliğini artıracak tedbirlerin alınması.
64.    Sporda yetenek seçiminin her yıl periyodik olarak tekrar edilmesi.
65.    Genç ve başarılı sporcuları teşvik etmek, onları ödüllendirmek ve spor bilincini artıracak çalışmalara hız verme.
66.    Obezite ile mücadelenin en kolay ve ulaşılabilir yolunun spor olduğunun sporculara ve ailelere anlatılması.
67.    Seyircilerin kural bilgileri artırılarak hakemlere karşı iyi niyet oluşturulmasını sağlanması.
68.    Antrenörlerinin spor eğitim seviyelerinin artırılmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi.
69.    Elazığ’da spor antrenörleri arasında diyalog eksikliğinin giderilmesi ve birlik ve beraberlik içerisinde olmasının sağlanması.
70.    Antrenörlerin uluslararası yarışma ve organizasyonlarda yer almasını sağlayacak tedbirlerin alınması.
71.    Antrenman yöntemlerindeki sürekli gelişmenin takip edilebilmesinin sağlanması için antrenörlerin ilgili kuruluşlar tarafından periyodik olarak seminerlere alınması.
72.    Antrenörlerin sürekli öğrenim ve profesyonel gelişimlerini desteklemek üzere bireysel talep ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için sistemler oluşturulması.
73.    Spor Bilimleri Fakültesi’nden antrenörlük eğitimi bölümünden mezun olanların amatör ve profesyonel kulüplerde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve özel spor salonlarında çalışmalarının sağlanması.
74.    Engellilerin eğitimi için her türlü kurslar ve seminerlerin sürekli takibinin sağlanması için bu yönde antrenörlerin yetiştirilmesi.
75.    Antrenörlere psikoloji eğitimi desteği verilmesi için çalışmalar yapılması.
76.    Antrenörlerin kendi alanlarında çeşitli kitap, seminer ve elektronik kaynakları takip edebileceği ortamların sağlanması.
77.    Antrenörlerin antrenman planlaması ile ilgili bilgiler ile donatılması için gerekli kursların verilmesi.
78.    Antrenörlerin, medya, çevre ve aile ilişkilerini düzenleyici mekanizmalar kurulması için ortamların düzenlenmesi.
79.    Elazığ’da spor branşlarına özgü ayrı ayrı tesislerin oluşturulması.
80.    Mevcut spor tesislerinin modernizasyon işlevinin tamamlanması.
81.    Her yaştan halkın spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla her mahalleye bir semt sahasının yapılması.
82.    Atletizm branşında uluslararası normlara uygun tesisler yapılması.
83.    Yapılmış olan ve yapılacak olan spor tesislerinin engellilerin faydalanabileceği duruma getirilmesi.
84.    Elâzığ ilinde ve ilçelerinde âtıl durumda olan spor tesislerinin faal hale getirilmesi.
85.    Okul spor salonlarının, okul faaliyetleri dışında kalan zamanlarda spor kulüplerinin kullanımına ve halkın kullanımına tahsis edilmesinin sağlanması.
86.    Elazığ’da yeni yapılacak imar planlarında, spor tesis ve rekreasyon alanlarına yer verilmesinin sağlanması.
87.    Spor tesislerinin gece de kullanılması amacıyla gerekli alt yapı çalışmalarının başlatılması.
88.    Spor tesislerinin ilgili yerlerine halkı eğitici öğretici afişlerin asılmasının sağlanması.
89.    Spor kurumları ve tesislerindeki personel sıkıntısının çözümlenmesi.
90.    Tesislerde sporu bilinçli yaptıracak ve spor aletlerini bilinçli kullandıracak personelin sağlanması.
91.    Beden eğitimi öğretmenlerinin periyodik aralıklarla spor branşlarına yönelik hizmet içi eğitim kurslarını almasının sağlanması.
92.    Yapılacak olan her organizasyon için okullardan gönüllü öğrenci seçilmesi ve spor organizasyonlarında yer almalarının sağlanması.
93.    Spor kulüplerinin amacına uygun yarışmalar ve şenlikler düzenlemesinin sağlanması.
94.    İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarının yapılan il içi okul spor organizasyonlarına mecburi branşlar hariç en az 3 branşta katılmalarının sağlanması.
95.    Her yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzeydeki vatandaşların alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, kumar vb. kötü alışkanlardan korunması ve ruh sağlığını geliştirmek için sporun her çeşidinin yaygınlaştırılması için çalışmaların hızlandırılması.
96.    Çocukları internet kafelerden spora yönlendirme çalışmaları için Valilik bağlantılı çalışmaların başlatılması.
97.    Ailelerin spora bakış açılarının olumlu yönde etkilemek amacı ile görsel yayın organlarını olumlu yönde kullanılmasının sağlanması.
98.    Elazığ’daki seyircinin kurallar hakkında bilgi eksiği giderilmesi için görsel basın yayın organlarında yayınların başlatılması.
99.    Her yıl yaz ayında açılan yaz okullarının bütün yıla yayılmasının sağlanması.
100.    Elazığ’daki basın yayın organlarının futbol dışındaki diğer spor branşlarına da yer vermelerinin sağlanması.
101.    Elazığ’da seyircilere fair-play davranışını özendirici yazılı ve görsel eğitim etkinliklerine yer verilmesi.
102.    Elazığ’da 500'den fazla işçi veya memur çalıştıran kurum ve fabrikalara spor tesisi yapma ve antrenör çalıştırma zorunluluğunu getiren maddenin uygulamada faal hale getirilmesi.
103.    Sporun topluma yaygınlaştırılmasını sağlayacak dergi, kitap, broşür, afiş vb. yayınların basım ve dağıtımının sağlanması.
104.    Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki çocuklar için spor hizmetlerin yeterli seviyeye getirilmesi.
105.    Hazar gölü çevresindeki kamplarda, vatandaşların kontrollü olarak göle girmelerinin sağlanması amacıyla, “yaşam çizgisi” hattının çekilmesinin sağlanması.
106.    Bütün spor kulüplerinin taahhüt ettikleri spor faaliyetlerini faal hale getirmelerinin sağlanması.
107.    Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde spor eğitimi alan öğrencilerin mesleki kaygılarına yönelik çalışmalar yapılması ve bunların ilgili kuruluşlarda istihdamının sağlanması.
108.    Hakemlere yabancı dil öğrenebilecekleri imkanlarının sağlanması.
109.    Bütün eğitim kurumlarında spor malzemesi eksikliğinin giderilmesi.
110.    Büyük organizasyonlarda yabancı dil bilen spor uzmanı ve personel görevlendirilmesi, gerekirse personel dil eğitime tabi tutulmasının sağlanması.
111.    Fırat Üniversitesi tarafından spor kongreleri, spor sempozyumlarının düzenlenmesinin sağlanması,
112.    Gençlik kampları gerekli altyapısı oluşturularak tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmalı,
113.    Dünyada Yapılan Gençlik Faaliyetleri İncelendiğinde, bu faaliyetlerde DİL VE DİN eğitimi bilinci oluşturma amacı güttüğü görülmektedir. Bizim düzenleyeceğimiz gençlik faaliyetleri DİL eğitimi, Din eğitimi, BAYRAK sevgisi ve VATAN bilinci amacıyla şekillendirilmesi,
114.    Gençlerin Gençlik merkezlerine gelmesi beklenmemeli, GENÇLİK MERKEZLERİ mutlaka hedef kitle gençlerin bulunduğu bölgelere faaliyetlerini göstermesi,
115.    Gençlik faaliyetlerinde bulunacak GENÇLİK Lider’lerinin yukarıda belirtilen DİL, DİN, BAYRAK, VATAN sevgisi değerlerine sahip olmasının sağlanması,

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN