Memur ve emekli maaşlarına zam!

PAYLAŞ
Elazığ'dan Bi Haber - F.Emre Karlıdağ

<h2>Başkan&nbsp;<a href="https://www.sabah.com.tr/haberleri/recep-tayyip-erdogan" target="_blank">Recep Tayyip Erdoğan</a>&#39;ın &Ccedil;alışma ve Sosyal G&uuml;venlik Bakanı&nbsp;<a href="https://www.sabah.com.tr/haberleri/vedat-bilgin" target="_blank">Vedat Bilgin</a>&nbsp;ile&nbsp;<a href="https://www.sabah.com.tr/haberleri/memur-sen" target="_blank">Memur-Sen</a>&nbsp;Başkanı&nbsp;<a href="https://www.sabah.com.tr/haberleri/ali-yalcin" target="_blank">Ali Yal&ccedil;ın</a>&#39;ı kabul&uuml;nde memura ek zam talebi, refah payı ele alınmıştı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak 2022 zammını yakından takip eden Başkan Erdoğan&#39;ın tıpkı asgari &uuml;crette olduğu gibi &ccedil;alışanı koruma talimatı var.&nbsp;<a href="https://www.sabah.com.tr/haberleri/tuik" target="_blank">T&Uuml;İK</a>&#39;in a&ccedil;ıkladığı enflasyon verileri, yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte y&uuml;zde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor. Zamla birlikte ek &ouml;demeler de artacak.&nbsp;</h2> <p>Memur ve emekli 2022 maaş zamlarında son dakika haberi: Yeni yılda milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, s&ouml;zleşmeli personelin maaş, aylık ve sosyal destekleri artacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin zammı ve 4 milyondan fazla memurun alacağı fark 3 Ocak&#39;ta a&ccedil;ıklanacak Aralık enflasyonu ile netleşecek.&nbsp;<a href="https://www.sabah.com.tr/haberleri/tuik" target="_blank">T&Uuml;İK</a>&#39;in a&ccedil;ıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte y&uuml;zde 15.7 civarında zam alacağına işaret ederken zam trafiği de hızlandı.</p> <p>İşte memur maaşına yapılacak zam ile ilgili &ouml;nemli a&ccedil;ıklama, gelişme ve hesaplamalar.</p> <p>YAL&Ccedil;IN: &quot;MİLİMETRİK HESAP YAPIYORUZ&quot;</p> <p>Başkan&nbsp;<a href="https://www.sabah.com.tr/haberleri/recep-tayyip-erdogan" target="_blank">Recep Tayyip Erdoğan</a>&#39;ın &Ccedil;alışma ve Sosyal G&uuml;venlik Bakanı&nbsp;<a href="https://www.sabah.com.tr/haberleri/vedat-bilgin" target="_blank">Vedat Bilgin</a>&nbsp;ile&nbsp;<a href="https://www.sabah.com.tr/haberleri/memur-sen" target="_blank">Memur-Sen</a>&nbsp;Başkanı&nbsp;<a href="https://www.sabah.com.tr/haberleri/ali-yalcin" target="_blank">Ali Yal&ccedil;ın</a>&#39;ı kabul&uuml;nde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı. Yal&ccedil;ın, t&uuml;ketici fiyatlarındaki artışın memuru zorladığını ifade ederek, en d&uuml;ş&uuml;k memur maaşı dikkate alınarak seyyanen bir artış, refah d&uuml;zenlemesi beklediklerini s&ouml;yledi.</p> <p>Yal&ccedil;ın,&nbsp;&quot;Ek zam beklentimizi aktardık. Milimetrik hesaplar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın y&uuml;kseltilmesi konusunda inisiyatif kullanacağını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz. 3 Ocak&#39;ta enflasyonun a&ccedil;ıklanmasını beklediğimiz i&ccedil;in rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek&quot;&nbsp;dedi.</p> <p>EK &Ouml;DEMELER DE ARTIYOR</p> <p>Devlet memurları, s&ouml;zleşmeliler, ge&ccedil;ici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak&#39;ta alacak. Zamla birlikte ek &ouml;deme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye g&ouml;re değişiklik g&ouml;steriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe (1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4) değiştik&ccedil;e alacakları maaş da farklılık g&ouml;steriyor.</p> <p>Toplu s&ouml;zleşmeye g&ouml;re memurlar Ocak ayında maaşlarını ek farkla birlikte zamlı alacak. Maaş hesaplamalarında aile ve &ccedil;ocuk yardım &ouml;deneği d&acirc;hil edilirken, b&ouml;lgesel &ouml;deme, ek ders &uuml;creti, vek&acirc;let &uuml;creti, vekalet &uuml;creti, yabancı dil tazminatı gibi &ouml;demeler yer almıyor. Aile yardığımı &ouml;deneği hesabında &ccedil;alışmayan eş, 2 &ccedil;ocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da y&uuml;kselecek.</p> <p>2022&#39;DE MEMUR MAAŞ ZAMMI</p> <p>T&Uuml;KİT Temmuz ayından Kasım sonuna kadar ge&ccedil;en beş aylık d&ouml;nemde T&Uuml;FE artışının y&uuml;zde 10.48 olduğunu a&ccedil;ıkladı. Buna g&ouml;re y&uuml;zde 10.48&#39;lik zam aralık enflasyonu sıfır bile olsa &ouml;denecek. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık d&ouml;neminde y&uuml;zde 3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun y&uuml;zde 3&#39;&uuml; aşması durumunda enflasyon farkı verileceği toplu s&ouml;zleşmede h&uuml;kme bağlanmıştı.</p> <p>Maaş zamları 3 Ocak&#39;ta a&ccedil;ıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek. Buna karşın Aralık enflasyonu y&uuml;zde 2 ger&ccedil;ekleşirse memur ve memur emeklileri y&uuml;zde 5&#39;lik toplu s&ouml;zleşme zammına ilave olarak y&uuml;zde 9.7, enflasyon y&uuml;zde 3 olursa y&uuml;zde 10.8 enflasyon farkı alacak.&nbsp;<a href="https://www.sabah.com.tr/haberleri/tuik" target="_blank">T&Uuml;İK</a>&#39;in a&ccedil;ıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte y&uuml;zde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor. Memura y&ouml;nelik sosyal refah d&uuml;zenlemesinin de seyyanen veya y&uuml;zde 5 civarında olacağı tahmin ediliyor.</p> <p>REFAH PAYI VERİLECEK</p> <p>&Ccedil;alışma Bakanı Bilgin de, enflasyonun toplu s&ouml;zleşmede belirlenen &uuml;cretin &uuml;zerinde &ccedil;ıkması halinde farkı vereceklerini ifade ederek, &quot;Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak d&uuml;zeyde de ger&ccedil;ekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt d&uuml;zeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. &Ccedil;alışan memurlarımızın enflasyonun &uuml;zerinde bir sosyal transfer ger&ccedil;ekleştireceğiz&quot; dedi.</p> <p>MEMURDA VERGİ MUAFİYETİ</p> <p><a href="https://www.sabah.com.tr/haberleri/memur-sen" target="_blank">Memur-Sen</a>&nbsp;Başkanı Yal&ccedil;ın, vergi muafiyetinin iş&ccedil;i ve memura yansımasının farklı olduğunu belirterek, &quot;Gelir vergisi muafiyeti herkese eşit yansımıyor. Memurda bordro farklı, vergiye esas matrah 2800&#39;l&uuml; rakamları ifade ediyor. Gelecek yıl Ocak&#39;ta y&uuml;zde 10 enflasyon farkı gelecek olsa y&uuml;zde 5, Temmuz&#39;da y&uuml;zde 7 zam ilave ederken en d&uuml;ş&uuml;k memur maaşına yansıyacak tutar (15 yıl hizmetlide) 38 lira, 9/1 &ouml;ğretmende 59 lira, iş&ccedil;ide ise 423 lira fark ediyor. S&ouml;zleşmeli m&uuml;hendiste 387 lira fark ediyor.</p> <p>Cumhurbaşkanımızla bunu paylaştık, taleplerimizden biri bu eşitsizliğin giderilmesi&quot; diye konuştu.</p>

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN