ÖZCAN: Kongre Meşru Değildir !

PAYLAŞ
Elazığ'dan Bi Haber - F.Emre Karlıdağ

<h1>&nbsp;</h1> <p>Elazığ ve T&uuml;rkiye siyasetinin sayılı isimlerinden olan Ali &Ouml;zcan, Elazığ&rsquo;da bir sohbet toplantısı d&uuml;zenledi. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda, yaklaşık &uuml;&ccedil; ay &ouml;nce ger&ccedil;ekleşen CHP Elazığ İl Başkanlığı Kongresi değerlendirildi. Kongrenin, şaibeli ve hukuksuz bir şekilde yapıldığını ifade eden Ali &Ouml;zcan, yeni bir kongre s&uuml;recini başlatmak i&ccedil;in, m&uuml;cadele edeceklerini a&ccedil;ıkladı. Toplantıya katılan CHPliler de,&nbsp;CHP Elazığ İl Kongresi&rsquo;nin, hukuksuz ve şaibeli olduğuna vurgu yaparak Ali &Ouml;zcan &ouml;nderliğinde, yeni bir kongre yapılması i&ccedil;in &ccedil;alışacaklarını dile getirdiler. Toplantı sonrasında &nbsp;&Ouml;zcan; Elazığ halkının talep etmesi halinde, Elazığ&rsquo;dan milletvekili adayı olacağını kaydetti. T&uuml;rkiye g&uuml;ndemine ilişkin de, değerlendirmelerde bulunan &Ouml;zcan, ekonomiden ittifak g&ouml;r&uuml;şmelerine kadar geniş bir yelpazede a&ccedil;ıklamalarda bulundu.</p> <p><strong>&ldquo;Burada Bir Haksızlık Ve Hukuksuzluk Var&rdquo;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>Kongre &ouml;ncesinde, delegelerin hukuksuz bir şekilde ihra&ccedil; edildiğini dile getiren Ali &Ouml;zcan; &ldquo;Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrat bir partidir. Kongreler biz de, demokrasinin siyasi alanda işlediğinin g&ouml;stergeleridir. Ama,&nbsp;kongrelerde demokrasiye&nbsp;ve hukuka aykırı en k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir şey bile yapılmaması lazım. Kongrelerin tamamen tarafsız bir ortamda yapılması lazım.&nbsp;Delegeler &uuml;zerinde&nbsp; iradelerini engelleyecek bir baskı kurulmaması gerekiyor. Partimizin t&uuml;z&uuml;ğ&uuml;nde, birey hukuku diye bir maddemiz bulunmaktadır.&nbsp;Delegeler, birey hukuku ile kendisini y&ouml;netecek olanları se&ccedil;er.&nbsp;&Ccedil;ok &ouml;nemli bir maddemiz daha var. O da; sade bir &uuml;yemiz, il&ccedil;e başkanlığından tutunda, genel başkanlığa kadar,y&ouml;netim mekanizmalarının hepsine &uuml;ye olabilir.&nbsp;B&uuml;t&uuml;n bunları t&uuml;z&uuml;ğe yazmışız, ancak eksiğimiz var. O da şudur; genel merkez y&ouml;neticilerini ve il başkanlarını se&ccedil;en delegeler, her nedense; Elazığ &ouml;rneğinde olduğu gibi, il başkanını se&ccedil;emiyor.&nbsp;Burada; demokrasiye bir m&uuml;dahale var.&nbsp;Elazığ&rsquo;da 167 delegemiz vardı. Evvella, kanunsuz bir şekilde disiplin kurulunu d&uuml;ş&uuml;rd&uuml;ler. Disiplin kurulunun başına; her d&ouml;nem bir yerde olabilen, birini getirdiler. Bu kişi bir d&ouml;nem başka bir partiye de gitti.&nbsp;Bu tip insanları lazım olduğunda &ccedil;ağırırlar, kullanırlar. Sonra da g&ouml;nderirler.&nbsp;Bu kişi vasıtasıyla 52 delegeyi ihra&ccedil; ettiler.&nbsp;Burada; bir haksızlık ve hukuksuzluk var.&nbsp;Burada, kongre delegelerinin oy hakkını gasp etme var. Net olarak ifade etmek gerekirse; Delegelerin oy hakkını gasp ettiler.&rdquo; dedi.</p> <p><strong>&ldquo;Bu Yanlışın D&uuml;zeltilmesini İstiyorum&rdquo;</strong></p> <p>Şaibeli olduğunu ifade ettiği, il kongresi ile ilgili olarak değerlendirmelerini s&uuml;rd&uuml;ren &Ouml;zcan, a&ccedil;ıklamalarını şu şekilde s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;; &ldquo;Partinin abisi vasfıyla ve siyasette de, kimsenin ipoteğinde kalmayan bir siyaset&ccedil;i olduğum i&ccedil;in, b&ouml;yle haksızlıklara, tahamm&uuml;l edemiyorum.&nbsp;Dolayısıyla; Elazığ&rsquo;da yaşanan, bu hadiseye canım sıkıldı. Ancak kongre aşamasında, se&ccedil;imlere m&uuml;dahale etmenin sıkıntı yaratacağını&nbsp;d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;k. Kongreye gelip m&uuml;dahale etsem; taraf g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; oluşacaktı. Hal bu ki benim tarafım kişiler değildir, Bizim tarafımız; demokrasi, hukuk, adalet, parti t&uuml;z&uuml;ğ&uuml;, partimizin ilke ve ideolojisidir.&nbsp;Biz &uuml;lke genelinde; demokrasinin gasp edildiğini ve ayaklar altına alındığı ifade ediyoruz.&nbsp;T&uuml;rkiye&rsquo;ye demokrasi getireceğiz diyoruz.&nbsp; Ancak yarın biri bize d&ouml;ner; siz daha parti i&ccedil;ine, demokrasiyi getirmeden T&uuml;rkiye&rsquo;ye demokrasiyi nasıl getireceksiniz? Diye sorarlarsa ne yapacağız? Bu nedenle; ben bu yanlışın d&uuml;zeltilmesini istiyorum.&nbsp;Bu noktada, ger&ccedil;ek anlamda &ccedil;ok kararlıyım.&nbsp;Benim, kişilerle bir işim yok. Şahıslar beni alakadar etmiyor.&quot;</p> <p><strong>&ldquo;Kongre Meşru Bir Kongre Değildir&rdquo;</strong></p> <p>Disipline sevk edilen delegelerin g&ouml;revlerine geri iade edilmesini isteyen &Ouml;zcan, &ldquo;Diyelim ki; &nbsp;bu yanlıştan d&ouml;n&uuml;ld&uuml; ve disipline sevk edilen 52 kişinden ihra&ccedil; edilmesi gerekenler, ihra&ccedil; edildikten sonra geri kalanı iade edildi.&nbsp;Bu uygulama sonrasında da, yeniden kongre olduğunu d&uuml;ş&uuml;nelim. Ben bu kongreye gelmem.&nbsp;Herhangi bir m&uuml;dahalede bulunmam. Demokrasiye aykırı uygulamalar ve hukuksuzluklar olmasaydı. Bug&uuml;n buraya gelmezdim. Biliyorsunuz, ge&ccedil;en sefer de kongre yapıldı. Ancak gelmedim. D&uuml;ş&uuml;ncemi soranlara,&nbsp; x kişisinden&nbsp; yana d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;m&uuml; a&ccedil;ıkladım. Bu benim en doğal hakkım. Ama m&uuml;dahale hakkım yok. Ancak ortaya konan hukuksuzluklardan dolayı tarafım. Bu kongre, meşru bir kongre değildir. Bu kongre gayri meşrudur, şaibelidir. Bu şaibeli kongrenin &uuml;zerine, hi&ccedil;bir politikayı inşa edemezsiniz.&nbsp;Bu gayri meşru kongre ile hi&ccedil;bir siyasi edinim kazanamazsınız.&nbsp;Bu hukuksuzluk &uuml;zerine toplumda, demokrasi algısı yaratacak, bir olgu oluşturamazsınız.&rdquo; ifadelerini kullandı.</p> <p>&ldquo;&Uuml;yelerin Onayını&nbsp;Ve G&uuml;venini Almadan O Vekilliği S&uuml;rd&uuml;remezsiniz&rdquo;</p> <p>CHP Elazığ Milletvekili G&uuml;rsel Erol&rsquo;un, kongre sonrasında yaptığı a&ccedil;ıklamaları da değerlendiren &Ouml;zcan, &ldquo;CHP Elazığ Milletvekili G&uuml;rsel Erol&rsquo;un, kongreyi sahiplendiğini d&uuml;ş&uuml;nmek istemiyorum. Şayet bunu yapmışsa; bu sosyal demokrat bir partinin, milletvekiline yakışmayan bir harekettir. Bu kongre demokratik değildir.&nbsp;Bir milletvekilinin, kongreye m&uuml;dahil olmamamsı lazım. İlla ki m&uuml;dahil olacağım diyorsa; Elazığ CHP&rsquo;nin b&uuml;t&uuml;n &uuml;yelerini, &ccedil;ağırarak bir g&uuml;ven oyu alması lazım. Genel başkanın emri ile milletvekili olabilirsiniz. Ancak &uuml;yelerin onayını&nbsp;ve g&uuml;venini almadan, o vekilliği s&uuml;rd&uuml;remezsiniz.&nbsp;Ben &ouml;mr&uuml;m boyunca, hi&ccedil;bir kişinin parmak hareketiyle bir yere aday olmadım. Hep &ouml;n se&ccedil;im olmasını ve &ouml;rg&uuml;t&uuml;n g&uuml;venin alınmasını istedim.&nbsp;Biz genel başkana dik başlı olmayız. Başı dik oluruz. Ancak &ouml;rg&uuml;t&uuml;m&uuml;z karşısında eğiliriz. Eğilirim talep ederim.&nbsp;Vekilliği onlardan talep ederim.&rdquo;dedi.</p> <p><strong>&ldquo;Yoğun İlgi Beni Mutlu Etti&rdquo;</strong></p> <p>Ger&ccedil;ekleştirmiş oldukları yoğun katılımılı toplantıyı da değerlendiren &Ouml;zcan gen&ccedil;lerin ve kadınların toplantıya yoğun ilgi g&ouml;stermesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. &Ouml;zcan, &ldquo;Bug&uuml;n ger&ccedil;ekleştirdiğimiz toplantı, bir sohbet toplantısıdır. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız yoğun bir katılım g&ouml;sterdiler. &Ouml;zelikle; gen&ccedil;lerin ve kadınların g&ouml;sterdiği yoğun ilgi beni mutlu etti. Bu toplantıyı, hukuksuz ve şaibeli bir şekilde yapılan kongreyi, analiz etmek i&ccedil;in d&uuml;zenledik. Toplantı &ouml;ncesinde,&nbsp;kongrenin hukuksuz olduğu y&ouml;n&uuml;ndeki&nbsp;kanaatimin, doğru olduğunu g&ouml;rd&uuml;m.&nbsp; Keşke, kanaatimde yanılmış olsaydım.&nbsp;Ben, yapılan kongreyi meşru g&ouml;rm&uuml;yorum. Bu il başkanı atanmış bir il başkanıdır. Kaldı ki; il başkanı olarak atanan kişi, il başkanı olmak da istemedi, diye d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum.&rdquo; ifadelerini kullandı.</p> <p>&ldquo;<strong>Solcu İnsan D&uuml;r&uuml;stt&uuml;r, S&ouml;z&uuml;n&uuml;n Eridir&rdquo;&nbsp;</strong></p> <p>CHP&rsquo;nin Elazığ&rsquo;da sağa kaydığı y&ouml;n&uuml;ndeki eleştirileri de yorumlayan &Ouml;zcan şu ifadeleri kullandı; &quot;Parti, T&uuml;rkiye genelinde sağa kaydı.&nbsp;Şayet Elazığ, tam anlamıyla sağa kaymamışsa Elazığ,&nbsp;partiye uyum sağlayamıyor demektir. Solculuk , gen&ccedil; yaşta başlar. Solculuk tırnak ucundan alınır, v&uuml;cudun değişik noktalarında gelişir.&nbsp;Solculuğu ciğerlerinde şişirirsin. Gırtlağına basa basa ben solcuyum dediğin anda, y&uuml;rek ve ses bir armoni sağlar. İşte o zaman sen solcusundur.&nbsp;Solcu insan d&uuml;r&uuml;stt&uuml;r,&nbsp;cesurdur, s&ouml;z&uuml;n&uuml;n eridir, ahlaklıdır.&nbsp; Solcunun hi&ccedil;bir hatası olmayacak. Dostuna, ailesine, akrabasına, &ccedil;evresine, partisine ve derneğine asla yanlış yapmayacak. Solcularda hile olmayacak. Solcular haksız para kazanmayacak, solcu insan hak edilmemiş bir servetin ve hak edilmemiş bir koltuğun sahibi olmayacak.&nbsp; Solcu siyaseti kendi i&ccedil;in değil toplum i&ccedil;in yapmalıdır. Hak edilen koltuk; verilen değil, alınan koltuk olacak. Koltuk seni değil, sen koltuğu dolduracaksın. Ge&ccedil;mişin de &ccedil;ok &ouml;nemli, &ccedil;&uuml;nk&uuml; ge&ccedil;miş adım adım takip ediyor. Onu, hi&ccedil;bir şekilde gizleyemezsin. Yanlışın ve ge&ccedil;mişin bir g&uuml;n ortaya &ccedil;ıkma gibi bir huyu vardır.&nbsp;Paranın kaynağı paradan daha &ouml;nemlidir. O parayı nerden kazandı? &Ouml;rneğin o koltuk kendisindeyken doktorları ve hemşireleri sattı mı?&rdquo;</p> <p><strong>&ldquo;MHP&rsquo;Yİ DE HDP&rsquo;Yİ DE YOK SAYMADIM&rdquo;</strong></p> <p>Partilerine ittifaklar &uuml;zerinden yapılan eleştirilere de değinen &Ouml;zcan, &ldquo;Genel başkanımız, bir siyasi teknik direkt&ouml;r gibi hareket ediyor. Herkesi bir araya getirebiliyor. Bu b&uuml;y&uuml;k bir maharet gerektiriyor. Ben bunu yapamam. &Ouml;zg&uuml;rl&uuml;kler temelinde; demokrasinin geleceği a&ccedil;ısından, laiklik ve cumhuriyetin yaşaması adına ve Atat&uuml;rk&rsquo;&uuml;n devrimlerini, torunlarımıza kadar g&ouml;t&uuml;rebilecek bir m&uuml;cadelenin verilmesinde, HDP&nbsp;tavır koyuyorsa, ben onun yanında yer almalıyım. Saadet Partisi bu tavrı koyacaksa,&nbsp;onun yanında da yer almalıyım. Bu tavrı biz ortaya koyacaksak, onlar bizim yanımızda yer almalıdır. Siyasi partilerle, hep aynı şeyi d&uuml;ş&uuml;nmek zorunda değiliz. HDP&rsquo;nin 6 milyon oyu var. Ben onları hi&ccedil;bir zaman yok saymadım. Nasıl yok sayarsınız? Ben MHP&rsquo;yi de HDP&rsquo;yi de yok saymadım. Partimizin, tıpkı Avrupa&rsquo;daki sosyal demokrat partiler gibi, bir parti olmasını istiyorum.&nbsp;Avrupa&rsquo;daki sosyal demokrat partiler, hi&ccedil;bir zaman %40 oy almadı. Ancak b&uuml;t&uuml;n h&uuml;k&uuml;metler, onların koalisyonu ile kurulabiliyor. Koalisyon; iyi bir uygulamadır. Koalisyon, Elazığ tabiri ile m&uuml;şavaradır. M&uuml;şavara; oturup konuşmak ve konu &uuml;zerinde&nbsp; tartışarak, ortak bir yol bulmadır.&nbsp; Siyaset de budur. Benim ideolojime yaklaşan insanla siyaset yaparım. Ama ben başkasının ideolojisine monte olmam.Genel başkana da s&ouml;yledim; sağda siyaset yapmış olanlar, partimize gelebilirler. Ama gelir gelmez, genel başkan yardımcısı olamazlar. Sınıf temelinde bir oturup konuşalım bakalım aynı noktada buluşabiliyor muyuz? &quot;&nbsp;dedi.</p> <p><strong>&ldquo;T&uuml;rkiye&rsquo;nin Durumu;&nbsp; %5&rsquo;i İsvi&ccedil;re, %10&rsquo;u Avrupa, %85 İse Bangladeş&rdquo;&nbsp;</strong></p> <p>Ekonomi ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan &Ouml;zcan; &ldquo;T&uuml;rkiye&rsquo;nin durumu,&nbsp; %5&rsquo;i İsvi&ccedil;re, %10&rsquo;u Avrupa, %85 ise Bangladeş&nbsp;Eskiden orta sınıf vardı. Şimdi fakirlik ve yoksulluk katmanları var. Peki, bu duruma kim getirdi? &nbsp;T&uuml;rkiye, bilin&ccedil;li ve g&uuml;d&uuml;ml&uuml; bir şekilde bir t&uuml;nele sokuldu. Diğer taraftan &ccedil;ıkış var mı, yok mu? Onu da bilmiyoruz. Ekonomi bir noktada tıkanmış durumdadır. Şuanda sadece, Ortadoğu &uuml;lkelerinden para bulabiliyoruz. Onlarla anlaşması da Dolar&rsquo;ın 15 lira olması y&ouml;n&uuml;nde, bu nedenle Dolar 15 liraya geldiğinde duracak.&nbsp; Dolar 15 lirayı bulduğu zaman, cumhuriyet kazanımlarını sattıkları i&ccedil;in, &ouml;nemli bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; satılan topraklar, satılmaya başlanacak. Ortaya konan model ,baştan tapunun karşı tarafa vermesi demektir. Bu nedenle, kadınlara ve gen&ccedil;lere &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k g&ouml;revler d&uuml;şmektedir.&rdquo; ifadelerini kullandı.</p> <p>&nbsp;<strong> &ldquo;İttifak Olmazsa İşimiz &Ccedil;ok Zor&rdquo;&nbsp;</strong></p> <p>İttifakın, Elazığ&rsquo;da elde edeceği başarıyı da değerlendiren &Ouml;zcan, CHP&rsquo;nin Elazığ&rsquo;da &uuml;&ccedil;e b&ouml;l&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ifade ederek, b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k sağlanmadığı s&uuml;rece ciddi bir başarının olamayacağını kaydetti. &Ouml;zcan, Elazığ &uuml;&ccedil;e b&ouml;l&uuml;nm&uuml;ş durumdadır. Elazığ&rsquo;da se&ccedil;ime bu haliyle gidildiği takdirde; sadece AK Parti&rsquo;ye tepkili olanlardan oy alırız. Ama ittifak olmazsa CHP olarak işimiz &ccedil;ok zor.&nbsp; Bir yerde haksızlık ,huzursuzluk varsa&nbsp; ve insanlar ikiye &uuml;&ccedil;e b&ouml;l&uuml;nm&uuml;şse orada siyaseten başarı elde etmek &ccedil;ok zordur.&nbsp; Benim Elazığ&rsquo;da, aday olduğum se&ccedil;imden biliyorum. &Ouml;rg&uuml;t&uuml;m&uuml;z tek bir yumruk haline geldi. Başka partilerden, arkadaşlarımız bize oy verdi.&nbsp;Bizim o d&ouml;nem, son haftaya kadar oyumuz 70 bindi. Bunu g&ouml;rd&uuml;ler ve operasyonlar yaptılar. Bu nedenle, huzurlu bir birlikteliğin olması gerekiyor. Herkesin bir yumruk olup sahaya inmesi lazım. B&ouml;yle ayağını s&uuml;rterek se&ccedil;im &ccedil;alışması yapılmaz.&nbsp;Bug&uuml;n aktif olarak siyaset yapanların hepsi, o d&ouml;nemde aleyhime &ccedil;alıştılar. Ancak bug&uuml;n o arkadaşlar bir siyasi &ccedil;alışmada katkı sunmamı isteseler, ben&nbsp; gelirim ve &ccedil;alışırım. Ancak onlar i&ccedil;in değil, partim i&ccedil;in &ccedil;alışırım. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; parti, kimsenin babasının malı değil. Parti bu &uuml;lkenin malıdır. Eğer sen adamsan; sen o partinin gencisin, oğlusun, kızısın.&rdquo; dedi.</p> <p><strong>&ldquo;Kim Adaysa &Ccedil;ıksın Karşıma!&rdquo;</strong></p> <p>Milletvekilliği adaylığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan &Ouml;zcan, &ldquo;&Ouml;n se&ccedil;im olmadan, hi&ccedil;bir yere aday olmam. Elazığ&rsquo;a, sandığı koysunlar, ben b&uuml;t&uuml;n adaylarla yarışmaya hazırım.&nbsp; Ancak bazen parti bize g&ouml;rev verir.&nbsp; G&ouml;revlendirmeye itiraz edemezsin.&nbsp;&Ccedil;ok net ifade ediyorum; İstanbul&rsquo;da milletvekilliği adaylığı i&ccedil;in &ouml;n se&ccedil;im olursa girerim.&nbsp; Hakkari&rsquo;ye partim beni aday yapar, gider &ccedil;alışırım. Elazığ i&ccedil;in sandığı kurar, bende gelir o sandıkta aday olurum.&nbsp;CHP&rsquo;li &uuml;yelerin, vekillerini belirlemek i&ccedil;in&nbsp; oy kullandığı se&ccedil;imde, ben varım. Kim de adaysa &ccedil;ıksın karşıma!&nbsp;Elazığ&rsquo;da halkımız benim milletvekili olmamı isterse, ben de bu talebi karşılarım. &Ouml;ncelikle halkımız, vekil olmamı istediğini belli edecek.&rdquo; ifadelerini kullandı.</p> <p><strong>&ldquo;Milletvekillik Şovmenlik Değildir&rdquo;</strong></p> <p>A&ccedil;ıklamalarının son b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde ise &Ouml;zcan, Elazığ&rsquo;ın istediği vekili tarif etti. &Ouml;zcan, &ldquo;Son olarak Gaziantep, Kahramanmaraş ve Elazığ &lsquo;da acilen &nbsp;kongre yaparak, bu illerde demokrasinin, yerli yerine oturtulmasını gerektiğini ifade etmek istiyorum. Halka rağmen siyaset yapılmaz. Halkın tepesine &ccedil;ıkarak siyaset yapılırsa, halk bir g&uuml;n oradan indirmesini bilir. Elazığ, delikanlı bir milletvekili istiyor. Elazığ haysiyetli, d&uuml;r&uuml;st her alanda kendisinin yanında yer alacak, k&ouml;t&uuml; g&uuml;n&uuml;nde yanında olacak, bir milletvekili istiyor.&nbsp;Milletvekillik şovmenlik değildir. Milletvekili yaptığını g&ouml;steren değil, yaptığını halka i&ccedil;selleştiren adamdır. Halk vekiline inanacak. Halk bu milletvekili&nbsp;benim i&ccedil;in &ccedil;alışır diyecek.&rdquo; dedi.</p>

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN