Prof. Dr. Çoban'dan Arıcağın Kurtuluş Planı

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof.Dr. Bilal Çoban '2023 Türkiye, 2034 Elazığ' sloganıyla 10 sektörde hazırladıkları projelerini paylaşmaya devam ediyor

PAYLAŞ
Elazığ'dan Bi Haber - R.Ertuğrul Altuntaş

Her hafta bir sektör ve bir İlçe ile ilgili projelerini paylaşan HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban bu hafta Elazığ’ın ters lalesiyle ünlü Arıcak İlçesi’nin kurtuluşuna dair proje dosyasını paylaştı.
Hazırladıkları “Arıcak’ın Kurtuluş Planı” başlıklı projelerini şehir medyasıyla paylaşıp kamuoyunun ve yerel dinamiklerin dikkatini çekmeyi hedefleyen Başkan Çoban titizlikle hazırladıkları proje dosyalarından birinin de ters lalesiyle ünlü Arıcak İlçesi olduğunu ifade etti.
Elazığ’ın kırsal kesimlerinden biri olan ancak değerlendirilmesi halinde tarım, özellikle de hayvancılık konusunda şehrin ekonomik yapısına ciddi katkılar sunabilecek potansiyelde olan Arıcak’ın Kurtuluş Planında ifade ettikleri argümanların dikkate alınması 2034 Elazığ yolunda büyük önemler arz etmektedir diyen Başkan Çoban; Daha önce, 2040 Yılı Elazığ’ı Bitirme Planı olarak itirazda bulunduğumuz bu gelecek planlamasına şimdi bakıldığında, ne kadar yanlış öngörüler içerdiğinin görüleceğine dikkat çekerek 2040 Planına, 2034 Yılı ARICAK’IN KURTULUŞ PLANI ile müdahale etmemiz gerekmektedir dedi.
Hazırladıkları Arıcak’ın Kurtuluş Planı isimli dosyada İlçenin tarihi yapısından demografik ve sosyoekonomik yapısına da ciddi anlamda yer verdiklerini ifade eden Başkan Çoban başta Ters Lale Şenlikleri olmak üzere daha farklı etkinliklerle ilçenin tanıtılmasına katkı sunulabilir dedi.
Özellikle Arıcak topraklarında kendiliğinden yetişen ve Doğunun Muzu olarak adlandırılan Işkın’ın kanser ve diyabet tedavilerinde kullanıldığına dikkat çeken Başkan Çoban bunların haricinde yine kendiliğinden yetişen Salep Bitkisi Soğanının da bu ilçeye has bir doğal ürün olduğuna dikkat çekti.
Arıcak’ın kurtuluş Planı ile ilgili yaptıkları çalışmalarda Arıcak İlçesinin güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte fırsat ve risklerinin de belirtildiği dosyanın değerlendirilmesi halinde özelde Arıcak, genelde Elazığ’ı 2034’de umutla taşıyacaklarını belirten HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban bütün çabamız Elazığ ve Elazığ’ın geleceği içindir dedi. 
Elazığ’ın Kurtuluş Planı kapsamında HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban’ın ARICAK’IN KURTULUŞ PLANI isimli çalışmaları ile ilgili projelerinin  detaylarına şu linkten ulaşabilirsiniz. (www.……………..)

ARICAK’IN KURTULUŞ PLANI

I.    Tarihsel Bir Yerleşim Merkezi Olarak Arıcak Hakkında Genel Bilgiler
Arıcak, Doğu Anadolu Bölgesinin güneyinde, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu Bölgesinin geçiş sahasında yer almaktadır. Arıcak ilçesi Elâzığ, Bingöl ve Diyarbakır illerinin kesişim noktasında, güneydoğu Torosların uzantılarından biri olan Akdağların eteğinde yer almaktadır (
Arıcak’ın Elâzığ il merkezine uzaklığı 108 km, batısında yer alan Alacakaya’ya 35 km, kuzeyindeki Palu’ya 45 km uzaklığındadır. Doğusunda yer alan Bingöl’ün Genç ilçesine 65 km, güneyindeki Diyarbakır’ın Dicle ilçesine 35 km, Diyarbakır il merkezine olan uzaklığı ise 134 km’dir. İlçe Elâzığ il merkezine yaklaşık 100 km. uzaklıktadır. 1972 yılında Belediye olmasından sonra 1987 yılında ilçe olan Arıcak›a halen belediye olan Erimli, Bükardı ve Üçocak kasabaları ile 26 köy bağlıdır. İlçenin İl merkezine olan uzaklığı 125 km.dir. İlçe topraklarının çoğunluğu dağlıktır. İlçe ekonomisi tarıma ve özellikle hayvancılığa dayanmaktadır.
İlin en yüksek dağı olan 2517 metre rakımlı Hacı Ali Dağı ilçe sınırları içerisindedir. Dicle nehrinin kaynağını oluşturan Mirvan Çayı ilçe merkezinden geçer. Yaz aylarında bu çayın kıyıları mesire yeri olarak tercih edilir. Ayrıca ilçenin Erimli Kasabasında enfes doğal güzelliğe sahip bir şelale bulunmaktadır.
Arıcak’ın, bilinen ilk adıyla “Mirvan”ın yerleşme tarihinin yapılan araştırmalar neticesinde Çaldıran Savaşı’na kadar dayandığı anlaşılmıştır. Mirvan köyü, 1514 Çaldıran zaferinden sonra Osmanlı uç beyi Kara Cemşid Bey’in himayesine girerek “Karabegan” ismiyle anılmaya başlamış ve Osmanlı dönemi Diyarbakır Salnamelerinden edinilen bilgiye göre 1847 yılında, Diyarbakır Vilayeti’nin Mamuratü’l Aziz Sancağı’nın Palu kazasına bağlı “Karabegan Nahiyesi” olmuştur.
1960 yılında Karabegan ismi değiştirilerek “Arıcak” adı verilmiştir. Arıcak, 1972’ye kadar köy iken, 1972 yılında merkezi Arıcak olmak üzere ilk belediye teşkilatı kurulmuştur. Arıcak,1987 yılına kadar Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı bucak iken, 19.06.1987 tarihinde Palu’dan ayrılarak ilçe olmuştur. 
Arıcak yerleşmesi ilk belediye statüsü almadan önceki yerleşim sahası bugün ki Mustafa Çelebi, Serinevler, Hürriyet ve Vali Göktayoğlu mahallelerinin toplandığı alana paralellik gösteren “Mirvan“köyüydü. Mirvan ile Saman ve Gümüşyaka köylerinin birleşmesiyle 1972 yılında belediye statüsüne geçerek Arıcak Belediyesi kuruldu. 
Arıcak yerleşme tarihi ile ilgili diğer bilgiler şu şekildedir: Mirvan adı ilçenin içerisinden geçen La (Kaynak) ve Ru (Mirvan) isimli iki akarsudan gelmektedir. Mirvan Köyündeki ilk yerleşime 16. yy’da yılda rastlanır. Fakat bu yıllarda hem küçük bir yerleşme olduğu için hem de ulaşımın kısıtlı imkânları sebebiyle bu yıllarda yerleşme ile ilgili tatmin edici kesin bilgilere ulaşılamamıştır. Günümüzde yerleşilen alan, çevresindeki arazi ile beraber bugünkü Gümüşyaka eski adı ile Simserkis köyüne ait mezra durumundaydı. 
Arıcak, Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümü’nde, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasında bir geçiş bölgesinde bulunmaktadır ve idari olarak Elâzığ il sınırları içerisinde yer almaktadır. Arıcak, Güneydoğu Toroslar’ın doğu ucunda yer alan Akdağ dağlarının güney eteklerinde kurulmuştur. 
Bulunduğu mevkii, Elazığ’ın Arıcak ilçesi ile Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Servi ve Yayla bucaklarının da bulunduğu Güneydoğu Torosların Arıcak-Yayla Yöresi içinde yer almaktadır. Arıcak’ın Kuzeyinde Akdağlar (2544 m) ve Palu ilçesi, doğusunda Servi Dağları ile Bingöl’ün Genç ilçesi, güneyinde İnceburun Dağları ile Diyarbakır’ın Dicle ve Hani ilçeleri, batısında ise Elazığ’ın Alacakaya ilçesi yer almaktadır. 
Arıcak ilçesi, genel olarak engebeli bir topografyaya sahip olup yüzölçümü 374 km²’dir. İlçenin %80’i dağlık ve engebeli araziden oluşur. Arıcak’ın merkez yüzölçümü ise 24,4 km², en yüksek noktası 2544 m ile Akdağ’ın Ziyarısipi Tepesidir. Arıcak’ın deniz seviyesinden yüksekliği ise 1100 m’dir.
Arıcak’ta, Arıcak merkez olmak üzere buraya 2 km uzaklıktaki Gümüşyaka ve 6 km uzaklıktaki Saman köylerinin katılımıyla 1972 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. Arıcak, 19.06.1987 tarihinde ilçe statüsüne kavuşmuştur ve 8 mahalleden oluşmaktadır. Arıcak deresi, yan kollarıyla beraber kaynağını Akdağ’dan alan ve Akdağ dağlık kütlesinin güney eteklerini parçalayarak yıl boyunca akış gösteren önemli akarsulardan biridir. Arıcak, Akdağ’dan doğup güneye doğru akan Mirvan (Ru) Deresi ile La (Kaynak) Deresi arasında kurulmuştur. Bu iki akarsu güneyde birleşerek Arıcak deresine karışmaktadır. 
Akdağ Güney Eteği ve Arıcak-Yayla Yöresi’nin en büyük yerleşmesi olan Arıcak, 1480 m yükseklikteki Tirinik geçidinin güneyinde yer almaktadır. Arıcak, önceleri Palu’ya bağlı bir bucak merkezi iken,1987’de ilçe merkezi olmuştur. Erimli, Üçocak ve Bukardi beldeleri ile birlikte 17 köyden oluşmuştur. Erimli kasabasındaki şelale turistik potansiyele sahiptir. Erimli Beldesi Yalnızdamlar köyü Bağın deresi mevkiinde Gevr Daş bulunmaktadır. Urartu ve Osmanlılar dönemine ait olduğu düşünülmektedir.
II.    Sosyo-Ekonomik Durum ve Demografik Yapı
Arıcak’ta turizm faaliyetleri oluşturacak potansiyele sahip faktörlere baktığımız zaman ilk olarak yaylacılık akla gelmektedir. Sahip olduğu topografya itibariyle yaylacılık faaliyetlerinin yapılması için uygun doğal şartları barındırmaktadır. Arıcak’ta ilk kuruluş tarihinden itibaren her yıl hayvancılık amacıyla Akdağ yaylalarına çıkılmıştır.
Arıcak’ın simgesi haline gelen Ters Lale’nin, Arıcak Belediyesi tarafından tanıtılması amacıyla ilk olarak 2005 yılında “Arıcak Ters Lale Şenliği” düzenlenmiştir. 2005 yılından itibaren her yılın nisan ayının son pazar günü Arıcak Ters Lale Şenliği kutlama günü olarak belirlenmiştir. Buna kararın alınmasına rağmen her yıl düzenli olarak bu kutlama gerçekleşmemiştir.
Arıcak’ta yapılan tarım sadece geçim ihtiyacını karşılayacak ölçüdedir. Tarım arazisinin az, parçalı ve uzakta olması nedeniyle Arıcak’ta baskın olan ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Hayvancılıkla uğraşanların da ahırları insanların hayvanlarına kolayca bakabilmeleri için yaşadıkları yere yakın olması nedeniyle yerleşme sahasının içinde kalmıştır. 
Su kaynaklarının varlığı mevcut tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılamaktadır. Buğday, arpa, yem bitkileri, fasulye ve soğan başlıca tarım ürünlerini oluşturmaktadır. Arıcak’ta yetiştirilen tarım ürünleri arasında sebzeler de yer almaktadır. Sebze üretimi de diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi pazara yönelik değil ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak bahçe tarımı şeklinde yapılmaktadır. Geniş bir ürün çeşitliliğinden söz edilemez. Arıcak’ta üzüm başta olmak üzere dut, elma, armut, vişne gibi birçok meyve çeşidi yetiştirilmektedir. 
Üretim miktarı ve ekim alanı en fazla olan meyve üzümdür. Elazığ’daki üzümün %17,6’sı Arıcak’ta yetiştirilmektedir. Arıcak’ta yetiştirilen meyvelerden Trabzon Hurması %26,3 ile Elâzığ ili içindeki üretimine en fazla olan meyve çeşididir. Elazığ’da üretilen 167 ton Trabzon Hurmasının 44 tonu Arıcak’ta üretilmektedir. Trabzon Hurması, Arıcak dışındaki pazarlara satılarak gelir sağlamaktadır.
İklim şartları ilkbaharda yaz aylarında yüksek yerlerde çayırların yetişmesine uygun ortam hazırlamaktadır. Bu sebeple yaylalarda hayvancılık gelişmiştir. Yine iklim koşullarına bağlı olarak kış mevsiminin uzun ve kar yağışlı olması sebebiyle hayvanlar ahırda beslenmektedir.
Arıcak’taki asıl hayvancılığı küçükbaş hayvancılık oluştursa da büyükbaş hayvancılık da azımsanmayacak oranda yapılmaktadır. Arıcak mevcut coğrafi konumu sebebiyle mera hayvancılığı yapmak için pek elverişli olmayan engebeli arazi şartlarına sahiptir. Bu sebeple büyükbaş hayvancılık Arıcak’ta daha çok besi hayvancılığı şeklinde görülmektedir.
Arıcak’ta yapılan hayvancılık ağırlıklı olarak küçükbaş hayvancılık şeklindedir. Küçükbaş hayvancılık keçi yetiştiriciliği şeklinde yapılmaktadır. Coğrafi dağılış açısından bakıldığında keçi yetiştiriciliği Toroslar gibi dağlık ve engebeli bölgelerde yapılmaktadır. Keçi, eğimli ve engebeli arazilere diğer hayvanlara göre daha kolay uyum sağlamaktadır. Bu sebeple Arıcak’taki dağlık ve engebeli arazi ile uyumlu olarak keçi yetiştiriciliği diğer hayvancılık türelerine göre daha çok gelişmiştir. Keçinin sütünden ve sütten elde edilen ürünlerden hem evin ihtiyaçları karşılanmakta hem de ekonomik gelir sağlanmaktadır. Aynı zamanda keçinin etinden ve yününden de yararlanılmaktadır.
Elazığ’da Işkın olarak adlandırılan “Reun Ribes”, doğal bir ilaç olarak nitelendirilmektedir. Özellikle kanser ile mücadelede ve diyabet hastalığının alternatif tedavisinde kullanılan bu bitki, hücrelerin yenilenmesinde ve gelişmesinde önem teşkil eder. Mayıs ve haziran aylarında doğada kendiliğinden yetişmektedir.
Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde doğada kendiliğinden yetişen salep bitkisi soğanı, yöresel ürünler (bal, reçel, salça vb..), süt ve süt ürünleri yetiştiriciliği her iki ilçede de temel ekonomik faaliyetler arasındadır. Üretim verimliliğinin arttırılması olası iken ilçelerin Pazar alanlarına olan uzaklığı sebebi ile azalmaktadır. İlçede öncelikli olarak tedarik zincirlerinin oluşturulması iç dinamikleri harekete geçirecek ve istihdam oranını %50 den fazla arttırarak gençlerin kentlere göç etmemesi için ortam oluşturacaktır.
Arıcak nüfusu 2021 yılına göre 13.732. Bu nüfus, 7.034 erkek ve 6.698 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,22 erkek, %48,78 kadındır. Çevre Şehircilik Bakanlığı 2040 yılı Çevre Düzeni Planına göre, Arıcak ilçesi toplam, kentsel ve kırsal nüfus projeksiyonlarının 2040 yılı için hesaplanan ortalamaları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Tablo. Elâzığ İli Arıcak İlçesi Kırsal, Kentsel ve Toplam Nüfus Projeksiyonları.
Yıl    Kırsal Nüfus Projeksiyonu    Kentsel Nüfus Projeksiyonu    Toplam Nüfus Projeksiyonu
2010     12 941     3 639     16 570
2015     12 599     3 902     16 425
2020     12 264     4 181     16 282
2025     11 936     4 478     16 140
2030     11 614     4 794     15 999
2035     11 299     5 131     15 859
2040     10 990     5 491     15 721

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla, Türkiye’deki Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarının 2022 yılı sonuçlarına göre, Arıcak ilçemiz, gelişmişlik sıralamasında 973 İlçe içerisinde 928’nci sıradadır.
Daha öne Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafında yapılan ve halen yürürlükte olan, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planı çalışması kapsamında çevre düzeni planının hedef yılı olan 2040 yılına kadar nüfus projeksiyonları da yapılmıştı. İlçelerin nüfusları da aynı şekilde, nüfus projeksiyonları en küçük kareler, bileşik faiz ve aritmetik yöntem sonucu elde edilmiş ve bu üç yöntemin ortalaması alınarak ortalama projeksiyon ilçe nüfus sonucuna ulaşıldığı iddia edilmişti. 2040 yılı projeksiyon nüfuslar elde edilirken, 1980 – 2010 yılları arasındaki nüfus hareketliliklerinin ortalamalarını almış ve genel bir ortalama bularak 2040 yılı tahmini nüfus artışına bu şekilde ulaşmıştı. İlçelerin büyüme ortalaması bulunan değeri ve tahmini 2040 öngörüsü planda bu kriterler çerçevesinde yer almış, nüfus hesaplamaları yapılmıştı.
Daha önce, 2040 Yılı Elazığ’ı Bitirme Planı olarak itirazda bulunduğumuz bu gelecek planlamasına şimdi bakıldığında, ne kadar yanlış öngörüler içerdiği görülecektir. 2040 Planına, 2034 Yılı ARICAK’IN KURTULUŞ PLANI ile müdahale etmeliyiz.

III.    Arıcak’ın Güçlü Yönleri
1.    Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin olması
2.    Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması
3.    Arıcak’ın simgesi haline gelen Ters Lale bitkisinin yapılan festivaller ile turizme katkı sağlayacak olması.
4.    Büyük oranda arıcılık faaliyetlerinin yapılması ve bölgenin şartlarının buna uygun olması
5.    Üzüm yetiştiriciliği ile birlikte yöre halkının bu üzümden orcik ve pekmez gibi katma değerli yöresel ürünlerin yapılması
6.    Bölgede yetiştirilen Trabzon hurması bitkisi ile ekonomik gelir elde edilmesi
7.    Alacakaya ilçesinde bulunan Sori Şelalesinin turizme katkı sağlaması
8.    Alacakaya ilçesinde kadınların dikiş nakış, tekstil sektörüne özel becerilerinin gelişkin olması.
9.    Yöresel ürünlerin ilçelerde kadınlar tarafından fazlaca üretilmesi.
10.    İlçede fazlaca üretimi olan keçi sütü, sabun ve aromatik bitkiler bir araya getirilerek sabun üretimi yapılmaktadır.
11.    Alacakaya ilçesinde dünya literatürüne girmiş ve kendini kabul ettirmiş olan Elazığ Vişne Mermer üretiminin gerçekleşmesi
12.    Misafirperver Halkının olması
13.    Tarıma elverişli topraklarının olması
14.    Arıcılık faaliyetlerine bölgenin uygun olması
15.    Üzüm yetiştiriciliği ile birlikte üzümden orcik ve pekmez gibi katma değerli yöresel ürünlerin yapılması
16.    Bölgede yetiştirilen Trabzon hurması bitkisi ile ekonomik gelir elde edilmesi
17.    Arıcak ilçesinde kadınların dikiş nakış, tekstil sektörüne özel becerilerinin gelişkin olması.
18.    Yöresel ürünlerin ilçelerde kadınlar tarafından üretilmesi.
19.    Misafirperver Halkının olması
20.    Maden çeşitliliğinin olması,
21.    Tahıl ve sebze üretimi noktasında da aynı avantajlara sahip olmakla birlikte, özellikle meyvecilik noktasında önemli fırsatların olması.
22.    Hayvansal üretim açısından ilçenin önemli avantajlara sahip olması 
23.    İlçede hayvansal üretim için uygun ekolojik koşulların varlığı,
24.    Hayvancılık sektöründeki yatırımlar için sağlanan devlet destekleri  
25.    Organik hayvancılık için elverişli oluşu
26.    Hayvan yetiştiriciliğine yöre halkının ilgisi,
27.    Dağlarda yaban hayvanları sayısının fazla olması. 
28.    Eko-turizm türlerinin gelişmesine uygun yapı. 
29.    Organik tarıma yönelik potansiyelin olması. 

IV.    Arıcak’ın Zayıf Yönleri
1.    Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geleneksel yöntemlerle yapılıyor olması.
2.    Araştırma yöntemleri ve tekniklerinin bilinmemesi. 
3.    Mandıracılık faaliyetlerinin olmaması. 
4.    Bölge halkında girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelinin olması
5.    Pazar alanların uzaklığı nedeni ile üretilen ürünlerden ekonomik getiri elde edememe.
6.    Arıcılık faaliyetlerinden bilgi eksikliği nedeni ile tam verim alınmaması.
7.    Tarım arazilerinin az, parçalı ve mülkiyet sorununun olması.
8.    Ulaşımın sınırlı olmasının hizmet sektörünü kısıtlamanın yanı sıra ekonomik faaliyetleri ve pazar alanına ulaşımı olumsuz etkilemesi
9.    Topografik şartların elverişli olmamasının ürün çeşitliliğini olumsuz yönde etkilemesi.
10.    İş birliği ve örgütlenmenin zayıf olması (Kooperatif, dernek, birlikler)
11.    Sahip olunan tarihi, turistik değerlerin tanıtımının eksikliği
12.    Konaklama alanlarının yetersizliği
13.    Üretilen ürünlerin pazarlama, paketleme ve satış faaliyetlerinde yetersiz olması
14.    Kadınların sosyo–ekonomik hayata katılması için uygun iş kollarının olmaması. 
15.    Yapılan faaliyet (festival vb.) duyurularının bütün kitlelere ulaşamaması ve bu sebeple yapılamaması.
16.    Bölge halkında girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelinin olmaması
17.    Pazar alanların uzaklığı nedeni ile üretilen ürünlerden ekonomik getiri elde edememe.
18.    Arıcılık faaliyetlerinden bilgi eksikliği nedeni ile tam verim alınmaması.
19.    Tarım arazilerinin çok az, parçalı ve mülkiyet sorununun olması.
20.    Ulaşımın sınırlı olmasının hizmet sektörünü kısıtlamanın yanı sıra ekonomik faaliyetleri ve pazar alanına ulaşımı olumsuz etkilemesi
21.    Topografik şartların elverişli olmamasının ürün çeşitliliğini olumsuz yönde etkilemesi.
22.    İş birliği ve örgütlenmenin zayıf olması (Kooperatif, dernek, birlikler)
23.    Sahip olunan tarihi, turistik değerlerin tanıtımının eksikliği
24.    Konaklama alanlarının yetersizliği
25.    Üretilen ürünlerin pazarlama, paketleme ve satış faaliyetlerinde yetersiz olması
26.    Kadınların sosyo–ekonomik hayata katılması için uygun iş kollarının olmaması. 
27.    Yapılan faaliyet (festival vb.) duyurularının bütün kitlelere ulaşamaması ve bu sebeple yapılamaması
28.    Merkez dışında bulunan mahallelerin altyapı sorunu, 
29.    İlçe dışına gidişlerde yaşanan ulaşım sorunu,
30.    Tarımda ürünlerin çeşitlendirilerek satışının geniş bir pazar ağına yapılamaması, 
31.    Turizm alanlarının yeterince tanıtımının yapılamaması.
32.    Köylerden şehire göçlerin fazla olması.
33.    Gençlerimizin kendilerini idare edebilecek iş gücünün bulunmaması,
34.    Turizm konusunda yeterli alanların ve imkanların oluşmaması,
35.    Kültürel ve sportif faaliyetler açısından dezavantajlı bireylerin çoğunlukta olduğu bir yer olması
36.    İlçenin tanıtımının yeterince yapılamaması (dergi, gazete, fotoğraf sergileri, tanıtıcı minyatür model),
37.    Turizm Danışma ofisinin olmayışı,
38.    Teşvik yasasında 4. Bölgede oluşu,
39.    Gerek bitkisel üretim alanında gerekse hayvansal üretim alanında ekonomik dalgalanma dönemlerinde görülen çok boyutlu maliyet artışlarının yaratmış olduğu problemlere karşı zayıflık her iki sektörün kırılganlıklarını çerçeveliyor olması.
40.    Çok fazla parçalanmış yapıda olan küçük aile işletmelerin çoğunlukta olması 
41.    Örgütlenme eğiliminin zayıf olması,
42.    Kırsal kesimdeki çiftçilerin eğitim seviyesinin düşük olması,
43.    Çiftçilerin alternatif üretimlere ihtiyatlı yaklaşmaları,
44.    Turizm altyapısının (beşerî ve fiziki) yetersiz olması, 
45.    Turizm tanıtım ve pazarlama konularında yetersizliklerin olması,
46.    Kültürel ve sportif aktivitelerin (Sinema, tiyatro, konser, spor tesisleri) yetersizliği.

V.    Arıcak İçin Fırsatlar
1.    İlçede gerçekleşen arıcılık faaliyetleri sonucunda üretilen balın çok kaliteli olması
2.    Arıcak ilçesinde turizme elverişli bölgelerin bulunması
3.    İyileştirme yapılacak ve değerlendirilecek birçok kamu binasının olması
4.    Alacakaya ilçesinde mermer ve krom madenlerinin çıkarılması 
5.    İlçe kadınlarının çalışkan ve iş yapabilir olması. 
6.    Bölgede coğrafi işaret alınabilecek potansiyele sahip çok sayıda ürün bulunması
7.    İlçe kadınlarının çalışkan ve iş yapabilir olması. 
8.    Bölgede coğrafi işaret alınabilecek potansiyele sahip çok sayıda ürün bulunması
9.    Yeraltı ve yerüstü kaynakların çokluğu,
10.    Arıcak, hayvancılık için gerekli olan altyapı ve hayvan varlığı ile özellikle orta ölçekli hayvancılık işletmeleri için uygun bir yatırım merkezi olması.
VI.    Arıcak İçin Tehditler
1.    Bölgenin kendi içerisinde örgütlenememesi
2.    Genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesi
3.    Arıcılık faaliyetlerinde ekipman ve bilgi eksikliğinin maliyetlerinin üreticiler tarafından karşılanamaması
4.    Küresel veya ekonomik, politik krizler dolasıyı ile planlanan etkinliklerin ertelenmesi/yapılamaması.
5.    Kadınlar ve gençlerin çalışma hayatına katılamaması ve bu konuda yeterli bilince sahip olmamaları.
6.    Oluşabilecek gerginlikler dolayısı ile bölge halkının projeleri sahiplenememesi.
7.    Tarımsal faaliyetlerin bilinçsiz bir şekilde yürütülmesi
8.    İklim değişikliğine bağlı olarak değişen yeni ürünlerin keşfedilmemiş olması.
9.    Tarımda ve özel sektörde çalışacak nitelikli iş gücünün yetersizliği
10.    Yaylacılık faaliyetleri olmasına rağmen, yaylada kalacak yer olmaması 

11.    Bölgenin kendi içerisinde örgütlenememesi
12.    Genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesi
13.    Arıcılık faaliyetlerinde ekipman ve bilgi eksikliğinin maliyetlerinin üreticiler tarafından karşılanamaması
14.    Küresel veya ekonomik, politik krizler nedeni ile planlanan etkinliklerin ertelenmesi/yapılamaması.
15.    Kadınlar ve gençlerin çalışma hayatına katılamaması ve bu konuda yeterli bilince sahip olmamaları.
16.    Oluşabilecek gerginlikler dolayısı ile bölge halkının projeleri sahiplenememesi.
17.    Tarımsal faaliyetlerin bilinçsiz bir şekilde yürütülmesi
18.    İklim değişikliğine bağlı olarak değişen yeni ürünlerin keşfedilmemiş olması.
19.    Tarım ve özel sektörü zor durumda bırakan girdi maliyetlerinin yüksek olması,
20.    İstihdamın yetersiz olmasından kaynaklı göç hareketleri, 
21.    Yaşanan göç nedeniyle nitelikli genç nüfusun azalması, 
22.    Bölge insanının proje kültürüne yabancı oluşu.
23.    Sermaye eksikliğinden dolayı girişimciliğin yetersiz olması, 
24.    STK ve kooperatifleşme eksikliği, 
25.    Genç nüfusun giderek azalması sebebi ile yatırımcıların bölgede yatırım yapmak istememesi,
26.    Nitelikli iş gücü eksikliği, 
27.    Destekleme faaliyet prosedürlerinin yerel halk tarafından uygulanmasındaki sıkıntılar 
28.    İlçede göçlerin fazla olması,
29.    Eğitim düzeyinin çok iyi olmaması,
30.    İlçede yeterince yeşil alanın olmaması,
31.    İlçede istihdam alanlarının yetersiz olması,
32.    Madenlerde ruhsat güvencesi verilmemesi,
33.    Yatırımların devlet destekli olduğu düşünüldüğünde; teşvik paketinde 4. Bölgede olması, komşu illerin 6.  Bölgede yer alıyor olması, Alacakaya’yı Cazip olma noktasında geri bırakılması,
34.    Teşvikte altıncı bölge illerini tercih eden yatırımcı sayısı,
35.    Girişimcilerin zarar etme ve batma korkusu,
36.    Bazı sektörlerde altıncı bölgede yeni açılan tesislerle rekabet şansının gittikçe azalması, Enerji ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesi
37.    Tarım arazisinin terk edilmesi/amaç dışı kullanılması,
38.    Dikim ve üretim yapılacak tarla eksikliği, yatırımcıların yönelimini kısıtlamaktadır.

VII.    Arıcak İçin 2034 Yılına Kadar Hayata Geçirilmesi Gereken Projeler

1.    Kadınların sosyoekonomik hayata dahil olması için kendi bireysel yeteneklerine göre (tekstil sektörü, dikiş–nakış) alanında nitelikli eğitim ve uygulamalı eğitimler almasının sağlanması
2.    Bölgede yapılan arıcılık faaliyetlerinin daha bilinçli ve verimli olması amacı ile uzmanların eğitim vermesi,
3.    El sanatları için mesleki eğitimlerin verilmesi,
4.    Bölgede bulunan ters lale bitkisinin tanıtılması ve daha geniş bir kitleye duyurulması için yılın belirli aylarında festivallerin yapılması,
5.    Köylerde kullanılmayan eski okul binalarının iyileştirilerek insanların bir araya gelip sosyalleşeceği konuk ve kültür evlerine dönüştürülmesi,
6.    Arıcılık faaliyetleri yapan bölge halkı için büyük bir sorun haline gelen ve yaklaşık 5 yılda bir yenilenmesi gereken arı kovanları için destek sağlanması,
7.    Sütün uygun koşullarda saklanması ve pazarlama konusunda yaşanılan sıkıntıların önüne geçilmesi amacı ile mandıraların kurulması,
8.    Bölge kadınları tarafından üretilen organik ürünlerin (tarhana, reçel, pekmez, erişte) satışının yapılması için pazarların kurulması,
9.    Ceviz ve badem yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, ekili alanlarda damlama sulama sisteminin kurulması,
10.    Bölgede üretim alanı fazla olan dut meyvesinden pestil, orcik, pekmez yapılması ve pazarlanması için endüstriyel kazanlar ve dut seçme makinası gibi ekipman desteği sağlanması.
11.    İlçede keçi sütü ile birlikte belirli kokulu bitkiler (bal, kantaron, lavanta, gül) ile birleştirilip katma değere sahip olan sabun üretiminin geliştirilmesinin desteklenmesi. 
12.    Üretilmiş olan yöresel ürünlerin önce ilçe merkezlerinde pazarları kurulması, geliştirilmesive daha sonra e–ticaret sistemine geçilerek üretimin arttırılması planlanmaktadır.
13.    Katma değere sahip ve markalaşmaya sahip yöresel ürünlerin üretilmesine yönelik eğitimleri verilmesi
14.    İyi Uygulama Örnekleri projesi çerçevesinde bölgedeki üreticilere ve yatırımcılara ulusal ve uluslararası bölgelerde bulunan iyi uygulama örneklerini göstermek amaçlı ziyaretler düzenleme
15.    Kadınların yapacağı el sanatları çalışmaları için ekipman alımı yapılması
16.    Gençlerin köyden kente göçünü tersine çevirmek için köylerdeki yeşil alanların iyileştirmesi yapılıp; spor alet ve ekipmanlarının yerleştirilmesi.
17.    Köylerde olan gençler için müzik atölyelerinin kurulması
18.    Yöresel ürünler paketleme deposu için makine ekipman
19.    Yerel ürünler ve el sanatları pazarlanması için ulusal/uluslararası fuarlara katılım 
20.    Hayvancılık faaliyetleri için süt biriktirme depolarının makina ekipmanlarının sağlanması 
21.    Yamaç paraşütü etkinliklerinin yapılması
22.    Köylerde kullanılmayan eski okul binalarının iyileştirilerek insanların bir araya gelip sosyalleşeceği konuk ve kültür evlerine dönüştürülmesi
23.    Arıcak-Kral kızı Kalesi Kazılarının Yapılması ve Onarımı
24.    Bölgemizde bulunan ters lale bitkisinin tanıtılması ve daha geniş bir kitleye duyurulması için yılın belirli aylarında TERS LALE FESTİVALİ düzenlenmesi
25.    Muhtar evi ve taziye evlerinin yapılması,
26.    Kültür sanat etkinliklerinin yapılacağı alanlar oluşturulması,
27.    Arıcak’ın endüstriyel hammadde potansiyeli daha kapsamlı araştırılması,
28.    Orcik, Pekmez, Pestil, Bal ve Reçel Üretim Tesisi, 
29.    Meyve suyu (Üzüm, Karadut, Kayısı, Elma, Çilek) İşleme ve Paketleme Üretim Tesisi.
30.    Bugün hiçbir kuruluşun elinde, Elazığ’daki hazineye ait arsaların kullanım amaçlarına göre parselasyon çalışmasının yapıldığını gösteren bir harita yoktur. Milli Emlak Müdürlüğü, bedelsiz verilecek hazine arsasını yatırımcının bulmasını ve müracaat etmesini istemektedir. Yatırımcı uzun araştırmalar neticesinde bedelsiz arsa bulsa bile, bürokratik işlemlerin çokluğu ve yaşanan zorlu süreç yatırımcının caymasına ve yatırımdan vazgeçmesine neden olmaktadır. Milletvekillerinden beklentimiz, konunun takipçisi olmaları, yasal ve bürokratik engellerin bir an önce azaltılması ve ortadan kaldırılması.
31.    Yeni yatırım yapacak, yatırımını büyütecek, ihracat yapacak işletmeler ve yatırımcılar tarafından FKA’ya bugüne kadar yüzlerce proje teklifi sunulmuş olmasına rağmen, Ajans bütçe imkanları doğrultusunda bu taleplerin ancak yüzde 7-10’unu karşılayabilmiştir. Ajansların “Tek Adım Yatırım Danışma Ofisi” gibi çok önemli bir hizmet sunumu yapması ve aynı zamanda da talepleri karşılayabilecek yeterli kaynağa sahip olması gerekmektedir. Bu konunun mutlaka ele alınması ve Milletvekillerimizce gereğinin yapılması.
32.    Süt ve süt ürünleri sektörü değer zincirinin geliştirilmesine yönelik olarak Arıcak’ta Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezlerinin kurulması.
33.    Aile işletmeciliğinin ticari işletmeciliğe dönüştürülmesi.
34.    Konaklama yerleri ve lokanta kafe gibi yardımcı turistik tesislerin, turistik belgeli olarak kurulmasının teşvik edilmesi.
35.    Yöresel el sanatlarının canlandırılması, yaygınlaştırılması için kurslar açılması, teşvik edilmesi ve hammadde sağlanması.
36.    İlçenin doğal ve tarihi değerlerini, el sanatlarını, yemeklerini tanıtıcı film, video, kaset, broşür vb. dokümanlar yapılmasına devam edilmesi.
37.    İlçede tarihi eserlerinin restorasyonlarının yapılarak turizmin hizmetine sunulmasına devam edilmesi.
38.    Organik tarım alanlarının belirlenmesi.
39.    Doğduğu ilçeye yatırım yapan, yapmayı düşünen sanayi üreticilerine ve iş insanlarına, ARICAK’A YATIRIM SAFARİSİ yaptırılması.
40.    Tarımsal sulama projeleri ile sürekli sulama probleminin çözülmesi,
41.    Köy grup yollarının ıslahı ile Elâzığ ve ilçe bağlantı yollarının düzeltilmesi,
42.    İl tarım ve ilçe tarım öncülüğünde köylerimizin tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve alternatif tarım ürünlerinin sunulması.
43.    Köylümüzün ürününü pazarlayabileceği alanlarının oluşturulması ve kontrol altında tutulması.
44.    Dışarıda yaşayan Arıcaklıların ilçede bahçeli bir ev sahibi olabilecekleri Uydu İlçe Projesinin hayata geçirilmesi.
45.    Arıcak ilçesinde bulunan Boz dağlarının rekreasyon amaçlı olarak turizme açılması ve geleneksel bir dağ-doğa yürüyüşlerinin düzenlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması.


 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN